Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Snow covered park at early morning light.

Ottestadmodellen - en modell for samarbeid med pasient og pårørende

Publisert 13. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Ottestadmodellen styrker pasienten og pårørendes mulighet for brukermedvirkning.

Prosjektleder: Marit Toverud marit.toverud@stange.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2014-2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Sykehjemsbeboere har ofte sterkt redusert samtykkekompetanse og her kan pårørende være en ressurs. Lovverk og offentlige føringer setter økt fokus på kvalitet i norske sykehjem samtidig som brukermedvirkning er en lovfestet rettighet.

Mål og hensikt

  • Kvalitetssikre at pårørendes behov for informasjon, samarbeid og oppfølging blir møtt.
  • Økt brukermedvirkning for pasienter og pårørende. 

Tiltak og gjennomføring

I 2002 begynte et systematisk utviklingsarbeid i samarbeid med høyskolen i Hedmark. Det ble utviklet en modell i tre faser for pårørendearbeid og samarbeid. Med utgangspunkt i erfaringer med modellen og ny kunnskap, er denne er nå under revisjon.

Resultat

Resultatet er systematisering og kvalitetssikring av pasient- og pårørendesamarbeidet.

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Hedmark