Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 929537264

Systematisk samarbeid med pårørende

Publisert 03. september 2020 | Oppdatert 03. september 2020

Gjennom prosjektsamarbeid er det oppnådd økt innsikt i hverandres tjenester på tvers av sektorer og ulike perspektiver på pårørende. Dette har vært grunnleggende i gjennomført og påbegynt arbeid for helhetlig og systematisk samarbeid om pårørende.

Prosjektansvarlig:

USHT Innlandet (Oppland)

Prosjektleder: Lene Fossbråten
Tema: Pårørende, barn, tverrsektorielt samarbeid
Fylke: Innlandet (Oppland)
Status: Avsluttet
Periode: 01.09.18-01.04.20
Ferdig: 2020

Om prosjektet

Prosjektet har pågått i et samarbeid på tvers av tjenester og sektorer, herunder Helse og omsorg, Oppvekst og Frivilligsentral. Det er gjennomført flere tiltak som kan betegnes som grunnleggende for å ivareta pårørende. 

Gjøvik kommunes informasjonsside for pårørende er under revidering og videreutvikling. Arbeidet fortsetter i et påfølgende prosjekt. Informasjonssiden skal inneha informasjon relatert til å være pårørende i Gjøvik kommune, samt tjenestetilbud og lokale lavterskeltilbud som kan bidra til avlastning, læring og mestring for pårørende. Egen informasjonsside for barn og ungdom som er pårørende er under utarbeiding.  For å nå ut til pårørende om disse sidene, skal det utarbeides to markedsføringsfilmer. Den ene vil være for pårørende generelt, den andre for barn og ungdom. 

Det er gjennomført kompetanseheving gjennom tverrsektoriell fagdag Etisk refleksjon om pårørende, der familieperspektiv med tverrsektorielle fokus i etiske dilemmaer ble synliggjort sammen med innføring i etisk refleksjonsmodell. 

Med bakgrunn i sentrale områder i Pårørendeveilederen er det gjort en kartlegging av hva Gjøvik kommunes tjenester i Helse og Omsorg og Oppvekst har på plass og ikke i henhold til denne. Rapport fra kartleggingen vil være et viktig verktøy for kommunens videre arbeid i forhold til pårørende. I tilknytning til dette kartleggingsarbeidet ble det påbegynt utarbeiding av Pårørendeundersøkelse. Med denne kan en kartlegge hvordan pårørende selv, i henhold til sentrale områder i Pårørendeveilederen opplever å bli ivaretattt. Utvikling av denne fortsetter i påfølgende prosjekt.  Det ses på løsninger for at Pårørendeundersøkelsen kan gjøres tilgjengelig nasjonalt.

Etablert kjennskap til hverandres sektorer og tjenester vil være en styrke i kommunens videre arbeid om helhetlig støtte og oppfølging av pårørende i alle aldre.

Lenke til Gjøvik kommunes informasjonsside for pårørende:  https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/helse-og-omsorg/er-du-parorende/