Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ressursgruppe og kompetanseutviklingsmodell innenfor psykisk helsearbeid på sykehjem

Publisert 06. mars 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle verktøy, sjekklister, funksjonsbeskrivelse, plan for mental funksjon og personlige behov i Gerica.

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: 2008-2010
Ferdig: 2010

Finansiering

KS; Flink med folk i første rekke

Samarbeidspartnere

USH og Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag

Bakgrunn for prosjektet

Problemstilling: Behov for økt fokus og kunnskapsutvikling innenfor psykisk helsearbeid på sykehjem

Hensikt

utvikle fag kunnskap og dokumentasjon med mål om tilpasset miljøbehandling til pasienter med psykiske lidelser på sykehjem.

Tiltak

Arbeidsområder

 • Tilpassing og bruk av eksisterende dokumentasjon, med sjekklister, funksjonsbeskrivelse, plan for mental funksjon/ personlige behov i Gerica
 • Organisering – primærgrupper
 • Tverrfaglige behandlingsmøter overfor pasienter med psykiske lidelser
 • Veiledning fra psykisk helse i kommunen inn i personalgruppen på avdelingen
 • Sykepleiere har hospitert på psykogeriatrisk avdeling, Vestre Viken Helseforetak Arrangert
 • 2 dager seminar. Tema: Psykisk helse innenfor kommunehelsetjenesten. Tema: Forståelse av å leve med psykiske lidelser? Betydningen av en anerkjennende tilnærming.

Gjennomføring og resultater

To sykepleiere i 20% FOU tid arbeidet i perioden 2008 – 2010, med utvikling av tjeneste og kompetanseutviklingsmodell innenfor psykisk helsearbeid i en avdeling for rehabilitering på sykehjem.

Sykepleierne har ikke Fou-stilling videre, men har fagansvar for psykisk helsearbeid på avdelingen. Kommunen har ansatt 50% fagutviklingsstilling innenfor psykisk helsearbeid øremerket veiledning og oppfølging av psykisk helsearbeid på Bo og behandlingssenteret og i hjemmebaserte tjenester.

Sykepleierne er ansvarlige for å bruke tilpasset dokumentasjon i forhold til kartlegging av psykiske lidelser, lage behandlingsplaner og veilede øvrige ansatte.

 • Styrke kunnskap om og fokus på å se hele mennesket, personlighet og det særegne ved hvert menneske.
 • Styrke pasientens medbestemmelse
 • Endre personalets holdning fra å være eksperter til å samarbeide med pasienten
 • Styrke dokumentasjon slik at pasientens psykiske helse ivaretas
 • Styrke samarbeid mellom avdelingen og avdeling for psykisk helse i kommunen.