Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: 2007-2008 | Hordaland | Avsluttet
Prosedyrer for frivillighetsarbeid i sykehjem

Lage struktur og prosedyrer for å iverksette frivillig arbeid ved institusjonen.

Periode: 2011-2012 | Hordaland | Avsluttet
Alarmer til personer med demens

Pilotprosjekt i NHO sitt program der utvikling av demensalarmer skal skje i samarbeid med fagmiljøer, brukerorganisasjoner og myndigheter.

Periode: 2008-2011 | Hordaland | Avsluttet
UNO GBD - Geriatrisk basis datasett

Innføring av et strukturert elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgssektoren med beslutningsstøtte.

Periode: 2010 - 2011 | Hordaland | Avsluttet
NutritionDay i sykehjem

En årlig prevalensundersøkelse for å kartlegge ernæringsinntak til pasienter på sykehus og sykehjem over hele verden.

Periode: 2010-2012 | Hordaland | Avsluttet
Utøvere av faglig forsvarlige tjenester

Studenter i praksis i hjemmesykepleien med fokus på refleksjon av eget arbeid og rammene man jobber innenfor.

<< < 1 2 3 4 >