Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: 2006 - 2008 | Hordaland | Avsluttet
Bedre hjelp til den akutt kritiske syke sykehjemspasient

Prosjektet ser på hva som i en gitt situasjon er god behandling av den akutt syke sykehjemspasient.

Periode: 2009-2010 | Hordaland | Avsluttet
Kliniske fagringer i ernæring, sår og fall

Etablering av fagringer med sykepleiere i sykehjem etter sykehusets modell.

Periode: 2007-2011 | Hordaland | Avsluttet
Trygg overføring fra sykehus

Utvikling, implementering og evaluering av tiltak for å sikre eldre, syke pasienter trygg overføring til den kommunale pleie og omsorgstjenesten.

<< < 1 2 3 4