Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: 2008-2010 | Møre og Romsdal | Avsluttet
Selvhjelpsgrupper for pårørende til mennesker med demenssykdommer

Øke kunnskap om selvhjelp og selvhjelpsgrupper som et ledd i strategier for å fremme god helse. Etablere selvhjelpsgrupper, primært for pårørende til mennesker med demenssykdom. Høste erfaringer med gruppeprosesser som kan ha en overføringsverdi.

Periode: 2011-2013 | Møre og Romsdal | Avsluttet
Sykepleiestudenten som ressurs i implementering av PPS som verktøy

Implementere bruk av PPS og øke samarbeidet mellom høgskole og praksisfeltet.

Periode: 2011-2012 | Møre og Romsdal | Avsluttet
Musikk i demensomsorga – eit pilotprosjekt

Utvikle ein modell for bruk av musikk i grupper for personar med demens. Målet er å styrke personalet til å bruke musikk i kvardagen.

Periode: 2011 | Møre og Romsdal | Avsluttet
Implementering av utviklingssenter i hjemmetjenester

Intervensjonsprosjektet: å skape en modell ved å fremme deltakelse fra medarbeiderne gjennom dialogkafé og refleksjonsgrupper.

Møre og Romsdal | Avsluttet
Et verdig liv med en funksjonsnedsettelse

Praksismodell som sikrer pasientene sammenhengende bistanden på tvers av spesialist-/ kommunehelsetjenesten. Utvikles i samarbeid med sykepleierstudenter

1 2 3 > >>