Utviklingssentrene

Pågående

Periode: Fra 2020 | Møre og Romsdal | pågående
Videokommunikasjon mellom beboere og pårørende i heldøgns boliger

Arbeid over år gir store gevinster. Erfaringer fra mange års kontinuerlig arbeid videreføres til ny innsikt. Videokommunikasjon før, under og etter Covid 19. Forskningsprosjekt i regi av USHT Møre og Romsdal og samarbeidsparter.

Periode: Høst 2018 til 2020 | Møre og Romsdal | Pågående
TryggEst

TryggEst er et forslag til en ny og helhetlig modell for håndtering av mistanke om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

1

Avsluttet

Periode: Desember 2013 - januar 2016 | Møre og Romsdal | Avsluttet
Skype mellom beboer og pårørende

Hvordan skape en god arena for videkommunikasjonsteknologi mellom beboer og pårørende i sykehjem?

1