Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Sykehjemslegenettverk i Innlandet

Nettverk for sykehjemsleger i Innlandet.

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Lindrende omsorg

Vi kan bistå kommuner med ulike tiltak relatert lindrende behandling og omsorg.

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Utstilling "Et annet syn på demens"

Utstillingen inviterer deg til å se annerledes på demens.

Innlandet | Pågående
Observasjonskompetanse i Innlandet

Innføring av ABCDE-F, NEWS2 og ISBAR i kommunehelsetjenesten i Innlandet i pågående samarbeid mellom USHT Innlandet (Oppland og Hedmark) og kommunene.

Periode: Årlig undersøkelse 1. desember- 31. mars | Innlandet (Oppland) | Pågående
Kronikk: Vil vi ivareta pårørende? Verktøyet for kommunene finnes

Det kan være manglende samsvar mellom det kommunene mener er på plass for å ivareta pårørende, og det pårørende selv erfarer. Hvordan kan kommunene ledes i riktig retning av god pårørendestøtte?

1 2 3 > >>

Avsluttet

Periode: 01.10.2019 – 03.12.2019 | USHT Innlandet (Oppland) | Avsluttet
Prosjektlederskolen

Prosjektledere og prosjektmedarbeidere i Gjøvikregionens 5 kommuner har gjennomført utdanning i prosjektledelse.

1