Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2024-2026 | Innlandet | Pågående
"Jeg er trygg og deler kompetanse"

USHT Innlandet tilbyr simulering av forhåndssamtaler.

Periode: 2024 | Innlandet | Pågående
Sykehjemslegenettverk i Innlandet

Nettverk for sykehjemsleger i Innlandet.

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Lindrende omsorg- digital og fysisk opplæringspakke «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt»

Alle kommuner i Innlandet inviteres til ny runde med opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, med påmeldingsfrist 5. mai.

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Utstilling "Et annet syn på demens"

Utstillingen inviterer deg til å se annerledes på demens.

Innlandet | Pågående
Observasjonskompetanse i Innlandet

Innføring av ABCDE-F, NEWS2 og ISBAR i kommunehelsetjenesten i Innlandet i pågående samarbeid mellom USHT Innlandet (Oppland og Hedmark) og kommunene.

1 2 3 > >>

Avsluttet

Periode: 01.10.2019 – 03.12.2019 | USHT Innlandet (Oppland) | Avsluttet
Prosjektlederskolen

Prosjektledere og prosjektmedarbeidere i Gjøvikregionens 5 kommuner har gjennomført utdanning i prosjektledelse.

1