Utviklingssentre

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Øvrige prosjekter USHT samisk

Publisert 05. juli 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Her kan du lese mer om våre prosjekter innenfor våre innsatsområder.

Prosjektansvarlig:

USHT samisk

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Pågående
Periode: Pågående
Ferdig: Eldre

Brukermedvirkning, pårørende- og frivilligarbeid

 • Pårørende skole i eget hjem, Pårørende skole

Demens

 • Demensomsorg – Demensplan 2020
 • Demensnettverk

Ernæring

 • Prosjektsamarbeid med kommuner i samiske språkforvaltningsområder
 • Reinblodprosjekt igangsatt i 2017

Etikk

 • Kurs i kommunene – Seminar i Etisk kompetanseheving i Finnmark og i samarbeid med KS

Forebygging og helsefremming

 • Samarbeid m/Frivilligsentralen
 • Dagtilbud for hjemmeboende
 • Temabasert info til lokalbefolkningen
 • Forarbeid til tiltak om vold i nære relasjoner

Innovasjon og tjenesteutvikling

 • Deltar i Velferdsteknologi programmet (VTP) i Finnmark

Lindrende behandling

 • Planlagt fagdag i 2018, smertelindring for helsepersonell, sykepleiere, leger

Pasientsikkerhet

 • Kulturforståelse
 • Legemiddelgjennomgang
 • Tavlemøter
 • Etiske refleksjon
 • Leve hele livet

Psykisk helse og rus

 • Kulturforståelse

Pasientforløp

 • Med som observatør i «Gode pasientforløp»
 • Virtuell avdeling om utskrevne pasienter fra spesialisthelse- til kommune helsetjenesten

Utviklingshemmede

 • Planlagt kurs om pårørende skole for psyk. Utv. hemmede for helsepersonell, sammen med Aldring og helse

Velferdsteknologi

 • Velferdsteknologi blir innlemmet i prosjektet «Virtuell avdeling (VA).