Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2020-2025 | Viken | Pågående
En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie

PhD-prosjektet skal undersøke effekten av et kort kurs for å se om det kan ha effekt på pasienter med CFS/ME. Prosjektet skal også undersøke tilbakeføring til arbeid for disse pasientene.

Periode: 2019-2024 | Viken | Pågående
Behovsidentifisert forskning – Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge: Tverrfaglig samarbeid for livsmestring

PhD-prosjektet skal anvende behovsidentifisert forskningsmetodikk for å identifisere kunnskapshull i det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i kommunehelsetjenesten. Prosjektet har spesielt fokus på tverrfaglig samarbeid og hvordan ulike profesjoner arbeider med livsmestring. 

1

Avsluttet

Periode: 2017-2020 | Akershus | Avsluttet
Behovsidentifisert forskning for sykehjemsbeboere med demenssykdommer

PhD-prosjektet skal tilpasse og teste ut en modell for behovsidentifisert forskning og bruke dette til å identifisere og prioritere ubesvarte forskningsspørsmål knyttet til beboere med demens på sykehjem.

1