Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: 2014 - 2015 | Akershus | Avsluttet
Den intelligente trygghetssensor

Ferdigstillelse av en trygghetssensor som kan oppdage kritiske situasjoner.

Periode: September 2014 - mai 2015 | Akershus | Avsluttet
Kartlegging og samhandling om tros- og livssyn

Utvikle kartleggingsverktøy og øke kompetansen til ressurspersoner og personalet i eksistensielle samtaler.

Periode: 2012-2013 | Akershus | Avsluttet
God dokumentasjon - Hvorfor og hvordan?

Vi vil bedre dokumentasjonen i kommunehelsetjenesten, og vise sammenhengen mellom god dokumentasjon og god kvalitet. 

Periode: 2011 | Akershus | Avsluttet
Marte Meo-filmveiledning i arbeid med personer med demens

Forebygge bruk av tvang ved å øke personallets kunnskap, observasjonskompetanse og handlingsberedskap.

Periode: 2007-2009 | Akershus | Avsluttet
Kan kompetanseheving redusere utagering og bruk av tvang?

Kompetansehevingsprogram med samtale- og refleksjonsgrupper, fagdiskusjoner og fokus på tilrettelagt aktivitet for å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens.

1 2 >