Utviklingssentrene

Pågående

Akershus | Pågående
Skap mer åpenhet om døden!

Døden angår oss alle, men kan være vanskelig å akseptere og krevende å snakke om. Åpenhet om døden kan lette bekymringer og lindre smerter for den som skal dø og for de som skal leve videre (fra Helsenorges nettside "Døden - en del av livet").

Periode: Kontinuerlig | Akershus | Pågår
Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, og mentoropplæringspakke

Er du ansatt i kommunehelsetjenesten og ønsker mer grunnleggende kompetanse i lindrende behandling? Denne opplæringen er laget spesielt for helsefagarbeidere og assistenter, men kan også gjerne gjennomføres av annet helsepersonell som sykepleiere, vernepleiere, fysio- og ergoterapeuter. Opplæringen foregår både digitalt og gjennom refleksjonsgrupper med veiledning av mentor på arbeidsplassen.

Periode: 2023- | Viken (Akershus) | Pågående
Veiledning i "Lyst på livet"

Lyst på livet er et helsefremmende og forebyggende konsept hvor eldre møtes i grupper over tid og arbeider med å styrke helse og livsglede.

Periode: 2024-2025 | Akershus | Pågående
Læringsnettverk i kontinuerlig forbedringsarbeid

Ønsker du å lære mer om kontinuerlig forbedring? Bli med i læringsnettverk og få inspirasjon og kompetanse i kontinuerlig forbedringsarbeid, og bidra til å dele erfaringer! Få med deg gode kollegaer, leder, bruker og pårørende. Dere velger selv hvilket forbedringsområde dere vil jobbe med.  Neste læringsnettverk i kontinuerlig kvalitetsforbedring starter opp høsten 2024. Første samling gir mulighet for å høre erfaringer fra team som akkurat nå er i innspurten av læringsnettverket 2023-2024.

Periode: 2020- | Viken (Akershus) | Pågående
Fagråd kompetanse, innovasjon, forskning og digital samhandling

Vi deltar i Helsefellesskapet AHUS sitt fagråd.

1 2 3 4 > >>

Avsluttet

Periode: 2016-2022 | Viken | Avsluttet
Vi har avsluttet som proACT fakultet

…men vi skal på ingen måte slutte å bistå dere i kommunene med observasjonskompetanse!

Periode: juni-desember 2021 | Viken (Akershus) | Avsluttet
Læringsnettverk for implementering av kompetansemodellen KlinObsKommune

Skal din tjeneste implementere kompetansemodellen KlinObsKommune for å bygge klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap? Vi arrangerer nettverk for veiledning i prosess og metode i implementeringsarbeidet, med fokus på trinn 1 – grunnleggende ferdigheter.

Periode: 2020-2021 | Viken (Akershus) | Avsluttet
Bidragsyter i Matgledekorps

For region Oslo og Viken er det rekruttert korpsmedlemmer for lokalt Matgledekorps, der Utviklingssenteret bidro i 2021.

Akershus | Avsluttet
E-læringskurs: God ernæringspraksis

Lørenskog kommune og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus (USHT Akershus) har laget et e-læringskurs i ernæring, rettet mot ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Periode: Høsten 2017. Avsluttes men følges opp med oppfølgingsseminar våren 2018. | Akershus | Avsluttet
Introduksjonsseminar om velferdsteknologiens ABC

Høsten 2017 arrangerte USHT Akershus et introduksjonsseminar om velferdsteknologiens ABC.  Seminaret var en introduksjon til å ta i bruk opplæringspakken «Velferdsteknologiens ABC». 

1 2 >