Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Toy building blocks stacked to spell out ABC

ABC-opplæringen

Publisert 07. mai 2020 | Oppdatert 11. mai 2020

Bidra til at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene tilegner seg oppdatert fagkunnskap.

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal

Prosjektleder: Bjørg Rønning; bjorg.ronning@molde.kommune.no
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: 2019-

Fra 2019 har vi arrangert fagdager for kommunene på Sunnmøre på områdene Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC. Vi arrangerer fagdager i hele fylket for Mitt Livs ABC og ABC Musikkbasert miljøbehandling. Avhenging av interesse arrangerer vi årlig fagdager for alle ABC-permene. 

Vi samarbeider med Aldring og helse, Helse Møre og Romsdal, og andre.