Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

ABC-satsingen i Telemark

Publisert 17. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene i alle kommunene i Telemark får tilbud om kompetanseutvikling gjennom ABC-opplæringen

Prosjektansvarlig:

USHT Telemark

Prosjektleder: Wenche Risnes: Wenche.risnes@porsgrunn.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Pågående
Periode: Tilbys hvert år
Ferdig: Eldre

Foto: Skjermbilde https://abc.aldringoghelse.no/

Bakgrunn

ABC-opplæringen er en tverrfaglig kompetansesatsing i kommunal helse- og omsorgstjeneste og har pågått i kommunene i mer enn tjue år.

Helse og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av de gode resultatene med opplæringen, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2020, Demensplan 2020 og Omsorgsplan 2020.

Aldring og helse har ansvar for implementering av opplæringen i kommunene og har opprettet formelt samarbeid med ett eller flere kompetansemiljøer i fylkene, herunder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

USHT Telemark tilbyr fagseminarer for alle aktuelle ABC-permer fra Aldring og helse.

Metode og tiltak

Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning

USHT tilbyr:

  • Informasjonsmøter med kommuner som vurderer å starte ABC-opplæring.
  • Seminarer i forhold til Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC og Musikk basert miljøbehandling ABC.
  • Oppstartsseminarer – hver høst
  • Seminar 2 – hver vår
  • For ABC modeller med bare ett fagseminar kan det arrangeres oppstart hver vår og høst – avhengig av interesse

Kommunene får hvert år i januar en oversikt over de ulike seminarene som planlegges for kommende høst og vår, og en påminnelse og frist for påmelding i god tid før seminarene skal gjennomføres.

Koordinator for ABC satsingen ved USHT har dialog med kommunenes ABC kontakter før oppstart.

Revisjon av ulike ABC opplæringer og permer innen nye fagområder har betydning for om vi kan følge denne strukturen på opplæringen, men vi finner løsninger også hvis det er behov for fagseminarer utenom det faste programmet.

Fagseminarene arrangeres på ulike steder i fylket avhengig av hvor deltakerne hører hjemme.

Erfaringer

ABC-opplæringen er et program med lang tradisjon og med gode erfaringer.

Nyheten «Mitt livs ABC» har vekket stor interesse i Telemark og ser ut til å være et program og en form på opplæringen som passer godt for tjenesten. 

Samarbeidspartnere

Aldring og helse
Fylkesmannen
Kompetansemiljøene innen de ulike fagområdene