Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Demensomsorgens ABC

Publisert 03. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Demensomsorgens ABC gir faktakunnskap om demens og hvordan man møter personer med demens og deres pårørende.     

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold

USHT Vestfold har leverandøravtale med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold

Les mer: https://www.aldringoghelse.no/fagnett-abc/demensomsorgens-abc-fagnett/perm-1/

Prosjektleder: Henriette Ruud, Henriette.ruud@sandefjord.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Pågående
Periode: 2018-2019
Ferdig: 2019

Foto: Skjermbilde fra https://abc.aldringoghelse.no/opplaering/demensomsorg/

ABC-opplæringen er en virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige fagseminar.

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av gode resultater med ABC-opplæringen, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2020, Demensplan 2020 og Omsorgsplan 2020. Dette innebærer at kommunene kan videreføre ABC-opplæringen med mulighet for økonomiske støtte i satsingsperioden fra 2016 og ut året 2020, med forbehold om årlige bevilgninger i statsbudsjettet.

Mål

Kunnskap om demens og tiltak for personer med demens.

Metode / tiltak

Det skal gjennomføres to fagseminar knyttet til hver ABC-perm.

Deltakerne leser ABC-heftene som forberedelse til faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte ABC-grupper. Gruppearbeidet gjennomføres med samlinger over ett år.

Resultater

Har arrangert demensomsorgens ABC opplæring siden 2008 og det er flere hundre medarbeidere i Vestfold som har deltatt.

Samarbeidspartnere

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse