Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Introduksjonsseminar om velferdsteknologiens ABC

Publisert 25. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Høsten 2017 arrangerte USHT Akershus et introduksjonsseminar om velferdsteknologiens ABC.  Seminaret var en introduksjon til å ta i bruk opplæringspakken «Velferdsteknologiens ABC». 

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus er ansvarlig. 

Kontaktperson: Siv Linnerud, siv.linnerud@lorenskog.kommune.no

Finansieringskilde: Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: Høsten 2017. Avsluttes men følges opp med oppfølgingsseminar våren 2018.
Ferdig: 2018

Foto: Faksimile ks.no

Bakgrunn

Flere av kommunene i Akershus har de siste årene hatt økt fokus på å ta i bruk velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Flere kommuner har gått sammen for å ta i bruk opplæringspakken velferdsteknologiens ABC og ønsket mer innsikt i hvordan de kunne gjennomføre opplæringen. I tillegg var det et ønske fra helsedirektoratet at USHT bidro til å gjøre velferdsteknologiens ABC kjent i kommunene.  

Mål

Målet for seminaret var å gi de som skal ha ansvar for å gjennomføre opplæringspakken i egen kommune innsikt i pakken og kompetanse i pakkes ulike deler, samt kunnskap om hvordan opplæringen kan gjennomføres.

Metode / tiltak

Seminaret ble arrangert som et to-dagers seminar. Målgruppen for seminaret var ansatte som skulle ha ansvaret for å gjennomføre opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC i egen kommune. Gjennom de to dagene fikk deltakerne dybdeinnsikt i opplæringspakkens ulike emner, samt forslag til hvordan de kunne gjennomføre opplæring i egen kommune og erfaringer fra andre kommuner som allerede hadde tatt i bruk opplæringspakken.  

Se programmet her. 

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Seminaret har bidratt til å gjøre opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC kjent til kommunene i Akershus. 

Resultater

Totalt deltok over 100 ansatte fra 14 kommuner i Akershus. I etterkant av seminaret formidlet deltakerne et ønske om oppfølgingsseminar for arbeidet våren 2018.