Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Mitt Livs ABC

Publisert 03. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Tilsette frå Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Tromsø deltar på Mitt livs ABC.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester Troms

USHT Troms har leverandøravtale med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Troms og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Prosjektleder: Elisabet Sausjord; elisabet.sausjord@tromso.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Pågående
Periode: September 2018 til mai/juni 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Det er svært mange assistenter uten fagutdanning i denne tenesta og mitt Livs ABC er eit godt tiltak for å bidra til felles kompetanseheving. Mitt livs ABC er eit opplæringstilbod til personell som arbeider med tenester til personar med utviklingshemming. Mitt livs ABC tek opp viktige tema som utviklingshemming, kommunikasjon, etikk, helse, bruk av tvang og makt, aktuelt lovverk og opplæring, arbeid og dagtilbod.

Mål

«Målet med prosjektet "Mitt livs ABC" er å bidra til bedre livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for personer med utviklingshemming gjennom bevisstgjøring, bedre faglig skjønn og bedre praksis hos tjenesteytere. Personer med utviklingshemming skal bli møtt med forståelse og respekt og få nødvendig hjelp og oppfølgning» https://mittlivsabc.no/

Metode / tiltak

USHT Troms har ansvar ABC opplæringa for 5 kommunar i Troms; Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Berre Lyngen takka nei i denne omgang. Før oppstart inviterte me alle Troms-kommunane til ein informasjonsmøte med videokonferanse (med unnatak av dei som er dekka av Løkta kompetansesenter). 80 tilsette frå Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Tromsø deltok på oppstartsseminaret i Tromsø 4. og 5. september. Det var ulike faggrupper; helsefagarbeidarar, assistentar, sjukepleiarar, ergoterapeutar og vernepleiarar. Me hadde to likelydande dagar slik at det skulle vera mogeleg å melde på fleire frå samme arbeidsplass.

Opplegget for oppstartsseminaret vart laga i nært samarbeid med Turi Stapnes ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Undervisninga var ved: Turi Stapnes, prosjektmedarbeider i Mitt livs ABC, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Ulla-Maija Ahokas, enhetsleder Habiliteringsseksjon UNN Tromsø. 

Neste fagseminar er planlagt til mars/april 2019.

Mitt livs ABC 5.9 2.jpg

Samarbeidspartnere

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Habiliteringsseksjonen, Universitetssykehuset i Tromsø, fagkonsulenter ved oppfølgingsseksjonen, Tromsø kommune