Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Mitt livs ABC

Publisert 06. mai 2020 | Oppdatert 06. mai 2020

Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming er et av satsningsområdene til USHT. Som en del av vårt arbeidet med dette satsningsområdet bistår vi kommunene i Hedmark med Mitt livs ABC – opplæringen.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark)

Finansieringskilde: Helsedirektoratet/Aldring og helse

Prosjektleder: Rikke A. Torgersen: Rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no
Tema: ABC-opplæring: utviklingshemming, kompetanseheving, opplæring
Fylke: Hedmark
Status: Pågående
Periode: 2019 - 2022

Nasjonale utredninger og tilsynsrapporter har vist at det er behov for å styrke kvaliteten på tjenestene til personer med utviklingshemming og at det er behov for kompetanseheving av de ansatte. 

Mitt livs ABC er et etablert opplæringstilbud tilpasset ansatte som gir helse- og omsorgstjenester til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming. 

Kommuner som har gjennomført Mitt livs ABC har rapportert at det har medført gode resultater, vi ønsker derfor å bidra til at kommune i Hedmark skal få gjennomført denne opplæringen. 

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark har inngått avtale med Aldring og helse og er deres underleverandør av Mitt livs ABC i Hedmark. 

Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap. Dette skal bidrar til bedre livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for personer med utviklingshemming gjennom bevisstgjøring, bedre faglig skjønn og bedre praksis hos tjenesteytere. Personer med utviklingshemming skal bli møtt med forståelse og respekt og få nødvendig hjelp og oppfølging.

Hva gjør vi?

Tilby kommunene i Hedmark bistand med planlegging og gjennomføring av fagseminar. Rekrutering har hovedsakelig blitt gjort i fagnettverk for ansatte som jobber i tjenesten til mennesker med utviklingshemming. Kommunen oppfordres til å ta kontakt med oss for å avtale tid for oppstart. 

Opplæringsmateriellet består av to permer, en hoveddel og en fordypningsdel som tas over to år. Det gjennomføres to fagseminar knyttet til hver ABC-perm. Deltakerne leser ABC-heftene som forberedelse til faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte ABC-grupper. Gruppearbeidet gjennomføres med samlinger over ett år (en samling per hefte i en perm).

Samarbeidspartnere

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Nettsider med mer informasjon

https://mittlivsabc.no/ 
https://abc.aldringoghelse.no/