Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Mitt livs ABC

Publisert 03. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Mitt livs ABC er en opplæring som retter seg til personell som gir helse- og omsorgstjenester til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming.

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold

USHT Vestfold har leverandøravtale med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold

Les mer: https://mittlivsabc.no/node/677

Prosjektleder: Henriette Ruud, Henriette.ruud@sandefjord.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Pågående
Periode: 2018
Ferdig: Eldre

Foto: Skjermbilde abc.aldringoghelse.no/

ABC-opplæringen er en virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige fagseminar.

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av gode resultater med ABC-opplæringen, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2020, Demensplan 2020 og Omsorgsplan 2020. Dette innebærer at kommunene kan videreføre ABC-opplæringen med mulighet for økonomiske støtte i satsingsperioden fra 2016 og ut året 2020, med forbehold om årlige bevilgninger i statsbudsjettet.

Mål

Målet er å bidra til bedre livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for personer med utviklingshemming gjennom bevisstgjøring, bedre faglig skjønn og bedre praksis hos tjenesteytere.

Personer med utviklingshemming skal bli møtt med forståelse og respekt og få nødvendig hjelp og oppfølgning.

Metode / tiltak

 Det skal gjennomføres to fagseminar knyttet til hver ABC-perm.

Deltakerne leser ABC-heftene som forberedelse til faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte ABC-grupper. Gruppearbeidet gjennomføres med samlinger over ett år.

Samarbeidspartnere

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse