Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Musikkbasert miljøbehandling

Publisert 12. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Musikkbasert miljøbehandling tilbys ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester som arbeider nært brukere/ pasienter. Opplæringen bygger på Aldring og helses ABC-modell, og gir opplæring i hvordan musikk, sang og bevegelse kan anvendes og integreres i miljøbehandling i daglig omsorgsarbeid.

Prosjektansvarlig:

USHT Nordland
Rolle USHT: Samarbeidspartner
Kontaktperson USHT: Marion Knutsen, avd.leder USHT Nordland, avd.Vestvågøy Marion.knutsen@vestvagoy.kommune.no Eva-Alice M. Slettevoll, avd.leder USHT Nordland, avd. Vefsn  eva-alice.slettevoll@vefsn.kommune.no

Ansvarlig: Aldring og helse

Tilrettelegger/organisator: Studiesenteret RKK Vefsn kommune

Faglig ansvarlig: Nord universitet, avd Levanger

Finansieringskilde: Fylkesmannen

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Pågående
Periode: Oppstart våren 2019, ferdig ved utgangen av 2019
Ferdig: Eldre

Foto: Skjermbilde fra abc.musikkbasertmiljobehandling.no/

Bakgrunn

Denne opplæringen har vært etterspurt i tjenesten, da det er kjent at musikkbasert miljøbehandling har positive effekter på pasienters livskvalitet, mestring og egenverd.

I tillegg er opplæring gjennom ABC-modellen godt  kjent, og viser gode resultater.

Mål

Det er et mål at opplæringen skal gi de ansatte kompetanse til å kunne implementere musikk, sang og bevegelse på en systematisk og helhetlig måte i behandlingstilbudet til pasientene, og gi nye verktøy som kan bedre ansattes hverdag.

Gjennomføring

Opplæringen starter med et heldags fagseminar iht ABC-permen. Ansvarlig for det faglige innholdet er Nord universitet, Levanger.

Deltakerne oppfordres til å komme forberedt til samlingen, og at de deltar aktivt i månedlige gruppesamlingene gjennom en periode på seks måneder. Gruppene er tverrfaglig sammensatt.