Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kurs for pårørende til alvorlig, langvarig og/eller kronisk syke

Publisert 03. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Et kurstilbud til pårørende til pasienter med ulike typer uhelbredelig sykdom, og/eller pårørende til pasienter som står i et langvarig pasientforløp. For eksempel kreftsykdom, hjerte- og lunge sykdom, diabetes, muskelsykdommer, ervervede eller medfødte funksjonshemminger.

Prosjektansvarlig:

Verdal og Levanger kommune.USHT Trøndelag, Verdal
Kontaktperson: Gro Nina Helberg. gro.nina.helberg@verdal.kommune.no. Tlf. 90 15 37 00

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Pågående
Periode: Hver høst og vår
Ferdig: Eldre

Mål

Formålet med kurset er å gi pårørende informasjon og redskap til å mestre hverdagen med alvorlig og/eller kronisk sykdom i familien, bidra til å redusere de pårørendes belastninger, samt gi mulighet for å treffe andre i lignende situasjon for erfaringsutveksling.

Metode

Kurset går over fem kvelder med fem ulike tema. I kurset er det både interne og eksterne forelesere. Det legges vekt på en uformell tone og rom for samtale/erfaringsutveksling underveis. Kurset blir ledet av kreftkoordinatorene i kommunene Verdal og Levanger.

Tema

  • Om det å stå i pårørenderollen, samt informasjon om det lokale tjenesteapparatet
  •  Håp, mestring og livskvalitet. Diakon deltar
  • Sosiale rettigheter
  • Ernæring og utfordringer. Ernæringsfysiolog deltar
  • Fysisk aktivitet og hjelpemidler. Ergoterapeut og fysioterapeut deltar