Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Erfaringsnettverk for demensomsorgen

Publisert 08. mai 2020 | Oppdatert 08. mai 2020

Et nettverk for kommunalt ansatte med hjerte for demensomsorgen.

Prosjektansvarlig: USHT Trøndelag (sør og nord)
Prosjektleder: Roger Santokhie, roger.santokhie@melhus.kommune.no
Tema: Fagnettverk
Fylke: Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2020

Mål

  • Erfaringsutveksling om tjenester og løsninger på tvers av kommunene (om bl.a. aktivitetstilbud, avlastning, samarbeid med frivillige og for pårørende)
  • Styrke kompetanse om demens i de hjemmebaserte tjenestene
  • Motivere til tverrkommunale tilbud for yngre personer med demens og pasienter med mindre utbredte demensdiagnoser  
  • Spre ny kunnskap både om de ulike demensdiagnosene og behandlingsregimer

Gjennomføring

En koordinator har ansvaret for å planlegge og gjennomføre aktiviteter, med støtte av en ressurgruppe med representanter fra flere kommuner. Nettverket arranger flere samlinger hvert år, i en kombinasjon av fysiske møter og digitale møtepunkt. Formen i de fysiske samlingene vil veksle mellom presentasjoner og gruppearbeid, og innholdet vil inkludere kunnskapsformidling, kommuneeksempler og erfaringsutveksling.

Nettverket gjennomfører også en årlig ledersamling (på video) for ledere i hjemmetjenester, sykehjem og forvaltnings-/tildelingskontor.