Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ernæringsnettverk

Publisert 13. mai 2020 | Oppdatert 14. mai 2020

Det er etablert et interkommunalt ernæringsnettverk som skal bidra til å sikre god ernæringspraksis i kommunene gjennom forbedringsarbeid, kompetansebygging og erfaringsutveksling.

Prosjektansvarlig: USHT Viken(Akershus)
Prosjektleder: Elise Husevåg, elihus@lorenskog.kommune.no
Tema: Nettverk
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2019-

Bakgrunn

Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, gir dårligere sårheling og forsinker tiden det tar for å bli frisk. På institusjoner som sykehus og sykehjem ligger underernærte pasienter opptil tre ganger så lenge som en velernært pasient. Blant hjemmeboende kan underernæring føre til økt behov for hjemmetjenester, flere legebesøk og hyppigere innleggelser. Forebygging og behandling av underernæring har på den måten ikke kun en betydning for innbyggeren selv, men også økonomi og helsetjenesten generelt.

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (2009) stiller krav om at kommunene sikrer at ernæring blir en integrert del av behandlingstilbudet i kommunehelsetjenesten, men det er et gap mellom helsemyndighetenes anbefalinger og det som er tilbudet i dag. For å komme dit er systematisk ernæringsarbeid, økt kompetanse og kontinuerlig forbedringsarbeid nødvendig.

Kompetansebygging og erfaringsdeling i nettverk gir påfyll og refleksjoner. På den måten behøver ikke hver kommune å finne opp kruttet på nytt, men heller bygge på hverandres erfaringer. Et interkommunalt ernæringsnettverk med erfaringsdeling, engasjement og samskaping i fellesskap, vil derfor i siste ende gi bedre tjenester til brukerne.

Mål

  • Bidra til å styrke arbeidet med implementering av god ernæringspraksis og systematisk oppfølging
  • Bidra til å øke kompetansen i ernæringsarbeid
  • Bidra til bruk av kunnskapsbasert praksis, erfaringsutveksling og kontinuerlig forbedringsarbeid
  • Bidra til å tydeliggjøre kommunenes ansvar i ernæringsarbeid

Metoder og tiltak

USHT Viken (Akershus) har koordinerings- og driftsansvar for nettverket, og en arbeidsgruppe har ansvar for det faglige programmet på samlingene.

Arbeidsgruppen består fortrinnsvis av representanter fra regionene (Vestregionen, Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike), tannhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten , Fylkesmannen og USHT Viken (Akershus). Det er opprettet en Facebook-gruppe for nettverket, hvor kommuner kan dele verktøy og ideer med hverandre.