Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 880546808

Fagnettverk demens

Publisert 17. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner innen demensomsorg i Vestfold.

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold

Prosjektleder: Beate.Bernes.Rising@sandefjord.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Pågående
Periode: Kontinuerlig
Ferdig: Eldre

Fagnettverk demens i Vestfold ble etablert i januar 2008. Nettverket er en arena for samarbeid og erfaringsutveksling. Nettverket består av faste ressurspersoner fra Vestfoldkommunene, Universitetet i Sør-øst Norge, Sykehuset i Vestfold ved klinikk psykisk helse og rus. Det arrangeres fire årlige nettverkssamlinger. Det er opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike samarbeidspartene.

Møtedatoer

  • 20.september 2018, Horten
  • 22.november 2018, Tønsberg

Nettverkets målsetting

  • styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av kommunegrenser, behandlings-  og omsorgsnivå
  • bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter

Samarbeidspartnere

Kommunene i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold, sykehuset i Vestfold, Aldring og helse og Universitetet i Sør-Øst Norge