Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fagnettverk for sykehjemsleger i Innlandet

Publisert 05. mai 2020 | Oppdatert 05. mai 2020

Nettverket skal bidra til kvalitetsutvikling og kompetanseheving og legge til rette for tverr- og interkommunalt samarbeid for sykehjemsleger i Innlandet.

Prosjektansvarlig:

USHT Innlandet (Hedmark)

Finansieringskilde: Deltagende kommuner, Fylkesmannen i Innlandet.

Prosjektleder: USHT Hedmark: Irene Røen Irene.mari.roen@hamar.kommune.no
ProsjektlederX: USHT Oppland: Åste Renolen Aste.renolen@gjovik.kommune.no
Tema: Alders- og sykehjemsmedisin, sykehjemslege, nettverk
Fylke: Hedmark
Status: Pågående
Periode: 2019-2023

Bakgrunn

Det er et stort behov for å utvikle fagfeltet alders- og sykehjemsmedisin for å kunne møte stadig flere eldre menneskers behov for adekvate helsetjenester når demografien endrer seg slik som forventet (ref. legeforeningen). Fagnettverket skal bidra i denne utviklingen.

Mål

Målet er at fagnettverket skal være en arena som legger til rette for fagutvikling, kompetansehevning og nettverksbygging for sykehjemslegene i kommunene i Innlandet. 

Metode / tiltak

Nettverket er tilknyttet Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin, og målet er å fortsette med jevnlig kontakt og kompetanseheving gjennom fagdager og diskusjonsforum.

Nettverkssamlinger skal arrangeres som en kombinasjon av godkjente timekurs innen fagområdet alders- og sykehjemsmedisin, erfaringsutveksling og diskusjoner om faglige tema.

Nettverket hadde oppstartmøte i november, kombinert med arrangering av kurset «Sykehjemslegenes rolle og funksjon».

Kurset hadde 40 deltagere og var godkjent 8 timer for spesialiteten i allmennmedisin og geriatri, samt kompetanseområdet i alders- og sykehjems-medisin.

Samarbeidspartnere

USHT Oppland, Hamar kommune, Ringsaker kommune, Gran kommune, Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin, Sykehuset Innlandet, Aldring og helse og Fylkesmannen i Innlandet.