Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fagsamlinger i palliasjon

Publisert 15. mai 2020 | Oppdatert 15. mai 2020

Fagsamlinger i palliasjon for ansatte i kommunehelsetjenesten.

Prosjektansvarlig: USHT Trøndelag, Nord
Prosjektleder: Gunhild Lein Lersveen
Tema: Kompetanseutvikling
Fylke: Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2018 - 2020
Ferdig: 2020

I forbindelse med prosjektet «Trygge ansatte, trygge brukere» arrangeres det fagsamlinger i palliasjon. Disse fagsamlingene er åpne for ansatte i kommunehelsetjenesten og tar for seg aktuelle tema knyttet til palliasjon. Fagsamlingene arrangeres 2- 3 ganger per år. Neste fagsamling vil bli høsten – 20 og tema her vil blant annet være fastlegens rolle knyttet til palliasjon i hjemmet.

Tema hittil har vært:

  • Hva er palliasjon?
  • Pårørendearbeid.
  • Tverrfaglig samarbeid.
  • Håp når alt håp er ute: Helsepersonellets rolle i møte med den palliative pasienten med fokus på håp og verdighet
  • Presentasjon av ulike kartleggingsskjema, EACP (symptomkartlegging), MNA (ernæringskartlegging), Mobid 2 (smertekartlegging hos pasienter med kognitiv svikt)
  • Hvem er den palliative pasienten?
  • Empatisk kommunikasjon

Informasjon om fagsamlingene legges ut på USHT Trøndelags Facebookside

https://www.facebook.com/utviklingssenter.st/