Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Møte Med Minner – kurs om museumstilbud for personer med demens

Publisert 10. august 2020 | Oppdatert 02. september 2020

Lær om hvordan vi kan forberede og bruke museumsbesøk som del av personsentrert demensomsorg.

Prosjektansvarlig:

Senter for fagutvikling og forskning/USHT Oslo i samarbeid med kulturinstitusjoner i Oslo.

Prosjektleder: Ellen Wasserfall: ellen.wasserfall@sye.oslokommune.no
Tema: Demens, aldring, museum, kulturinstitusjon, kulturtilbud, aktivitet, personsentrert omsorg
Fylke: Oslo
Status: Pågående, fast årlig tilbud
Ferdig: løpende/årlig tilbud

Bakgrunn

Møte Med Minner-kurset er knyttet til museumstilbud med samme navn. Møte Med Minner-museumstilbud er for personer med demens på dagaktivitet, dagsenter og sykehjem. Omvisningene åpner for samtale rundt kjente og kjære gjenstander, sang- og musikkstykker og kunstverk sammen med omvisere som kjenner personer med demens sine behov. Omvisningene varer ca 30-45 minutter og er for personer med demens som kommer i gruppe sammen med ansatte, pårørende og frivillige. Det var behov for et kurs for helsepersonell om hvordan forberede og bruke Møte Med Minner-tilbudene som del av personsentrert omsorg.

Mål

Kurset skal bidra til at helsepersonell styrker kompetansen på museene, og andre kulturinstitusjoner, sine muligheter som arena for kulturelle opplevelser, personsentrert omsorg og sosialt felleskap for personer med demens.

Tiltak

Årlig todagers Møte Med Minner-kurs tilbys helsepersonell, museumsansatte, frivillige og pårørende til personer med demens. Mellom kursdagene får deltakerne i oppgave å besøke et museum i Oslo som har et Møte Med Minner-tilbud. Helsepersonell skal dra på museum sammen med en gruppe. Frivillige og pårørende kan bli med som observatører. Museumsansatte skal besøke andre museer som har et etablert tilbud og i tillegg ta i mot personer med demens på omvisning dersom mulig. Deltakerne møtes dag 2 for erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Det er laget en håndbok Slik forbereder du et museumsbesøk for personer med demens

Håndboken er et verktøy for deg som vil skape eller bruke et museumstilbud for personer med demens. Jobber du med personer med demens, er pårørende, eller frivillig, ta kontakt med ditt lokale museum. Er du formidler eller omviser på museum og ser en ny mulighet, ta kontakt med helsepersonell i din kommune. Og for dere som ikke har et museum i nærmiljøet, kan eksempelvis historielaget være en mulig samarbeidspartner.

Oslo kommune har samlet museene som har informasjon om sitt Møte med Minner-tilbud på kommunens nettside.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Kurset er del av det tverrfaglig samarbeidet mellom SFF/USHT Oslo og kulturinstitusjonene i Oslo med Møte Med Minner-tilbud. Samarbeidspartene har et arbeidsutvalg som møtes årlig for å forberede og evaluerer kurset slik at det justeres og videreutvikles. SFF/USHT leder arbeidsutvalget og er kontaktpunkt for henvendelser som angår Møte Med Minner-tilbudene og -samarbeidet.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen, eventuelt andre Utviklingssentre?

Kurset i seg selv er med på å spre kunnskap om at personer med demens skal ha mulighet for å gå på museum.

Samarbeid

Møte Med Minner-tilbudene er et samarbeid mellom Norsk Teknisk Museum, Oslo Museum, Norsk Folkemuseum, Botanisk hage, Naturhistorisk Museum, Ibsenmuseet, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Den Norske Opera & Ballett og Senter for fagutvikling og forskning / USHT Oslo.

Finansieringskilde

Fylkesmannens kompetanse- og innovasjonsmidler