Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Møte Med Minner – kurs om museumstilbud for personer med demens

Publisert 21. august 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Lær om hvordan vi kan forberede og bruke museumsbesøk som del av personsentrert demensomsorg. 

Prosjektansvarlig:

Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo

Finansieringskilde: Fylkesmannens kompetanse- og innovasjonsmidler

Prosjektleder: Ellen Wasserfall, ellen.wasserfall@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Ferdig: Eldre

Møte Med Minner – besøkstilbud for personer med demens

«Møte Med minner» er et besøkstilbud for personer med demens på dagaktivitet, dagsenter og sykehjem. Møte Med Minner-omvisningene åpner for samtale rundt kjente og kjære gjenstander, sang- og musikkstykker og kunstverk sammen med omvisere som kjenner personer med demens sine behov. Omvisningene varer ca 30-45 minutter og er for personer med demens som kommer i gruppe sammen med ansatte, pårørende og frivillige.

Møte Med Minner er et samarbeid mellom Norsk Teknisk Museum, Oslo Museum, Norsk Folkemuseum, Botanisk hage, Naturhistorisk Museum, Ibsenmuseet, Nasjonalmuseet, Den Norske Opera & Ballett og Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo kommune (SFF/USHT Oslo).

Klikk her for påmelding til kurset høsten 2019.

Kurs om Møte Med Minner

For å spre kunnskap om besøkstilbudet, og dermed bidra til at personer med demens kan gå på museum på lik linje med resten av befolkningen, tilbys et todagers kurs om Møte med minner. Kursets målgruppe er helsepersonell, museumsansatte, frivillige og pårørende til personer med demens.

Mellom de to kursdagene får deltakerne i oppgave å besøke et museum i Oslo som har et Møte Med Minner-tilbud. Helsepersonell skal dra på museum sammen med en gruppe. Frivillige og pårørende kan bli med som observatører. Museumsansatte skal besøke andre museer som har et etablert tilbud og i tillegg ta i mot grupper med personer med demens på omvisning. Deltakerne møtes dag 2 for erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Kurs høsten 2019 - program og påmelding finner du her

Håndbok og oversikt over Møte Med Minner-tilbud i Oslo

Håndboken er ment som en inspirasjon og et verktøy for deg som vil være med og skape et museumstilbud for personer med demens. Jobber du med personer med demens, er pårørende, eller frivillig, ta kontakt med ditt lokale museum. Er du formidler eller omviser på museum og ser en ny mulighet, ta kontakt med helsepersonell i din kommune. Og for dere som ikke har et museum i nærmiljøet, kan eksempelvis historielaget være en mulig samarbeidspartner.

Erfaringer fra kurstilbudet

SFF/USHT Oslo står for kurset om Møte Med Minner, i samarbeid med museene.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Kurset er etablert som et tverrfaglig tilbud mellom helse- og museumssektoren. Kurset jobber for å opprettholde tverrfagligheten i alle ledd og dette er viktig for at kurset skal bli best mulig.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen, eventuelt andre Utviklingssentre?

Kurset i seg selv er med på å spre kunnskap om det som er det viktige, at personer med demens skal ha mulighet for å gå på museum.