Alle aktiviteter

Tema

Nettverk for fagfolk i tjenestene til personer med utviklingshemming

Publisert 19. mai 2020 | Oppdatert 26. mai 2020

Det er etablert et nettverk for fagfolk i tjenestene til personer med utviklingshemming som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene gjennom å dele erfaringer og kunnskap.

Prosjektansvarlig:

USHT Viken (Akershus)

Prosjektleder: Kai-Ove Ottersen, kaiott@lorenskog.kommune.no
ProsjektlederX: Ulf Larsen, ulflar@lorenskog.kommune.no
Tema: Nettverk
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2020-

Bakgrunn

Utgangspunktet for etableringen av nettverket er Helsetilsynets rapport «Det gjelder livet» fra 2017. I tillegg fikk vi mange tilbakemeldinger på fagdagene vi arrangerte i samarbeid med Utviklingssenteret i Oslo og NAKU, der kvalitet og kompetanse i tjenestene til personer med utviklingshemming var tema. Det kom ønsker om å kunne lære av hverandre, slik at kommunene kan stå sterkere faglig rustet og tilby tjenester av høyere kvalitet.

Mål

  • Bidra til å øke kvaliteten på tjenestene til mennesker med utviklingshemming

Metoder og verktøy

USHT Viken (Akershus) har koordinerings- og driftsansvar for nettverket, og en arbeidsgruppe har ansvar for det faglige programmet på samlingene.

Arbeidsgruppen består fortrinnsvis av representanter fra regionene (Vest-regionen, Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike) og USHT Viken (Akershus).

Nettverkssamlingene vil bestå av forelesninger, diskusjoner i plenum eller gruppe, samt presentasjoner fra kommuner. Erfaringsutveksling/deling er sentralt for nettverket. Kommunene vil få tilbud om 2-3 plasser: 1 fast deltager, i tillegg til 1-2 deltagere varierende etter behov og tema.

Påmeldte deltakere får program og eventuelle oppgaver tilsendt på e-post i forkant av samlingene.  Nettverkets arbeidsgruppe kommer i tillegg til nevnte deltagere, dette innebærer at nettverket vil kunne bestå av rundt 50 personer.

Samarbeidspartnere

NAKU