Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

«Takk, bare bra…» (Tbb)

Publisert 21. mai 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

«Takk, bare bra…» (Tbb) er et kurs i forebygging og mestring av depresjon som er spesielt utviklet for eldre mennesker over 60 år. På kurset lærer de eldre ulike kognitive metoder for hjelp til selvhjelp.  

Prosjektansvarlig:

SFF/USHT Oslo

Kontakt: Synøve Minde, Psykiatrisk sykepleier/fagkonsulent, synove.minde@sye.oslo.kommune.no

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Pågående
Ferdig: Eldre

SFF/ USHT Oslo utdanner kursledere som etter endt kursopplæring kan holde Tbb kurs rundt om i landet for eldre. Kurslederkurset retter seg mot ansatte med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning og varer i 5 dager. Helsepersonell med KiD, KiB eller tilsvarende tilbys 2 dagers kurs.

Det er i løpet av de siste årene utdannet over 70 kursledere ved SFF som er kvalifisert å holde Tbb kurs. Det er mange kommuner som har utdannet kursledere og som holder kurs for de over 60 år. Sff/ USHT Oslo arrangerer 2-3 kurslederkurs pr år . I tillegg holder senteret 2-3 fagseminarer i året med oppfølging og utveksling av erfaringer for godkjente kursledere.

Bakgrunn

Mange eldre opplever ulike former for tap som for eksempel dårligere helse, miste venner eller familie etc. Dette kan medvirke til tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon. Det finnes ulike kurstilbud for mestring av depresjon for barn og voksne, for eksempel Kurs i mestring av depresjon (KiD), men det fantes ikke et tilbud rettet mot eldre mennesker. Tbb kan også brukes som forebyggende og  helsefremmende tiltak og har dermed en stor målgruppe.

Veldig viktig å få utdannet kursledere som kan tilby Tbb rundt om i alle landets kommuner.

Mål

Målet er å utdanne flere kursledere som kan tilby Tbb kurs for de eldre. Det er store gevinster med egen økt mestring personlig for de enkelte kursdeltakerne på Tbb men også samfunnsøkonomisk hvis noen kan redusere depressive plager og lidelse. Målet er at de eldre som går Tbb kurs lærer ulike teknikker for å etablere nye og mer hensiktsmessige mestringsstrategier for å bedre sin livskvalitet. 

Tiltak

  • Kurset og kursboken er utviklet av professor i psykiatri, dr. med. Odd Steffen Dalgard og psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut Anne Nævra. Anne Nævra har tidligere utviklet KiD, i samarbeid med Trygve A. Børve. Kurset bygger på kognitive teorier og deltakerne får opplæring og innsikt i hvordan deres tankemønstre påvirker egne følelser og handlinger.
  • Tbb er utprøvd og evaluert i et prosjekt støttet av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.
  • Kurset og kursboken er revidert av Anne Nævra i samarbeid med SFF/USHT Oslo.

Kurslederkurs

SFF/USHT Oslo holder kurslederopplæring som gir deltakerne kompetanse og sertifisering til selv å holde Tbb-kurs, enten det er i egen kommune, virksomhet eller foretak. Opplæringen foregår over fem intensive dager, basert på forelesninger, gruppeøvelser og trening som kursleder. Det er en fordel om deltaker holder eget Tbb-kurs kort tid etter gjennomført kurslederopplæring. Det tilbys veiledning fra kurslærer for å komme i gang med egne kurs.

For å bli Tbb-kursleder må deltakerne være helsepersonell med minimum treårig helse- og sosialfaglig høyskoleutdannelse. Dersom deltakerne har godkjenning som KiD-instruktør kan de delta med reduserte antall kursdager.

Det søkes om godkjenninger fra ulike fagforbund.

Resultater

  • Tbb er evaluert av 1. amanuensis professor Ph.d. Hege Bøen. Resultatene fra kvalitative analyser tyder på at kurset har en signifikant og god effekt på depresjon, emosjonelt stress, livskvalitet og sosial støtte.
  • Det er hittil avhold Tbb-kurs.
  • Det er hittil utdannet over 75 kursledere. Det finnes kursledere i disse fylkene/kommunene:
  • Trondheim, Bergen, Os , Drammen, Bærum, Gjøvik, Ski, Nittedal og Oslo.
  • Kurslederne har fått gode tilbakemeldinger fra de eldre kursdeltagerne selv. De fleste kurslederne setter opp nye kurs som et fast tilbud en til to ganger i året pga. etterspørsel.

Det er utgitt en rapport ved Diakonhjemmetshøgskole Rapport:2014/4  v/ Phd Hege Bøen.

Materiell

Kurs, kursbok og markedsføringsmateriell. 

Samarbeidspartnere

Diakonhjemmet alderspsykiatriske avd. Tåsen bidrar inn i forhold til undervisning på kurset