Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Medical team meeting in conference room

Vestfoldforum for alders- og sykehjemsmedisin

Publisert 06. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Et forum som bidrar til nettverksbygging og faglig oppdatering for sykehjemsleger og leger innen geriatrifeltet i Vestfold. Fokus på samhandling mellom faggrupper og nivåene i helsetjenesten.

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold

Prosjektleder: Unni Stensvold Unni.stensvold@sandefjord.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Pågående
Periode: Løpende
Ferdig: 2018

Foto: Illustrasjonsbilde ThinkStock

Bakgrunn

Fylkeslegen initierte i 2011 et kompetanseløp for sykehjemsleger, en kursrekke som varte i fire år. Erfaringene bekreftet behovet for et forum for leger, og Vestfoldforum ble etablert.

Mål

Forumets målsetting:

  • Være premissleverandør i utviklingen av kompetanseområdet alders og sykehjemsmedisin, fremme fagområde og undervisning.
  • Bidra til kvalitetsutvikling, kompetanseheving og forskning i samarbeid med USHT-Vestfold.
  • Bidra til etablering av smågrupper for å vedlikeholde spesialitet.
  • Fremme rekruttering i fagfeltet.
  • Bidra til tverrfaglig samarbeid intern og interkommunalt.
  • Høringsinstans for KIV.
  • Arbeide meritterende sideutdanning i relevante spesialiteter.
  • Arbeide for egnede EPJ systemer.

Metode / tiltak

  • Planlegging, organisering og gjennomføring av kompetansegivende kurs for leger.
  • Nettverksbygging

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap? Kompetanseheving for leger og andre som har deltatt på kursene. Økt samhandling bidrar til kompetanseflyt og utvikling. Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av? Sykehjemslegene er en viktig gruppe i den tverrfaglige samhandlingen i kommunene. Fokus på kompetanse til denne gruppa har positive ringvirkninger og bidrar til tverrfaglig samhandling og pasientsikkerhet.