Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1168750663

Koronateam i Bergen kommune med fokus på lederstøtte

Publisert 30. juni 2020 | Oppdatert 30. juni 2020

I Bergen kommune er det 34 sykehjem med til sammen 2450 institusjonsplasser. På bakgrunn av at flere sykehjem i Bergen kommune har opplevd utbrudd av Covid -19 smitte, ble det opprettet et koronateam for enhetsledere i sykehjem og Omsorg pluss.

Fylke: Vestland (Hordaland)
Status: Pågående

Teamet er organisert og forankret i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet og USHT Vestland (Hordaland) ble bedt om å lede teamet. Teamet består totalt av seks ansatte fra ulike helsetjenester.

Målgruppe:

Enhetsledere- i første omgang i sykehjem og omsorg pluss boliger.

Mål:

  • Være lederstøtte for enhetsledere knyttet til utbrudd av Covid- 19 smitte
  • At institusjonene er best mulig forberedt ved et evt. smitteutbrudd

Gjennomføring:

Etter å ha gitt lederstøtte til et sykehjem med omfattende smitteutbrudd i april, har Koronateamet i perioden 12 mai til 25 juni 2020- gjennomført forebyggende dialogmøter på 11 private/ideelle sykehjem 1 kommunalt sykehjem og 3 Omsorg pluss.

Koronateamet har utviklet en sjekkliste for forebygging, til bruk i refleksjon, rundt smitteverntiltak. Sjekklisten er sendt ut til alle institusjonene og er grunnlaget i dialogmøtene.

Målet er at institusjonene skal ha tenkt gjennom løsninger, ulike scenario og ha en god plan i egen virksomhet. Koronateamet innhenter flere tiltak hos de ulike institusjoner og bidrar til kunnskapsdeling og læring på tvers av enhetene.

Teamet opprettholdes fremover og aktiviseres når etatsdirektør melder behov for bistand ved utbrudd. Teamet rapporterer til direktøren.

Vedlegg: Sjekkliste

Vedlegg: Mandat