Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Blur image of many people are training in the big training room with computer.

16 timers geriatrikurs for fastleger, sykehjemsleger og leger ved Helsehus

Publisert 06. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Felles forståelse for samarbeid mellom leger, demensteam og hjemmetjenester

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Finansieringskilde: Deltakeravgift

Prosjektleder: Mona Bekkhus-Wetterberg; mbw@eidsberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: Januar 2019
Ferdig: 2019

Geriatrikurset ble arrangert lokalt med overleger / spesialister som foredragsholdere. For at kurset skal være tellende geriatrikurs må det ha et minste timeantall. I programkomitéen må det være minst én lege.

Kurset ble arrangert lokalt i Indre Østfold med  27 deltakere fra hele Østfold, flest fastleger.

Bakgrunn

  • Ønske om å økt interesse og kunnskap om demens hos leger. Økt kunnskap om å unngå / gjenkjenne skrøpelighet hos den geriatriske pasienten.
  • Ønske om å få til et enda bedre samarbeid mellom leger, demensteam, hjemmetjeneste, sykehjemsleger og personale i sykehjem

Mål

Godt samarbeid mellom fastleger, leger på helsehus og sykehjemsleger og sykepleietjenesten i kommunene

Metode og tiltak

  • Dag 1: 8 timer om demens; utredning, medisinske tiltak, miljøskapende tiltak, samtykkevurdering, førerkortvurdering
  • Dag 2: 8 timer om den geriatriske pasient – om å unngå og gjenkjenne skrøpelighet; Den geriatriske pasienten – skrøpelighet / frailty, smerter, fall, den akutt syke pasienten, delirium, kartleggingsverktøy brukt i kommunen.

Foredragsholdere var overleger fra spesialisthelsetjenesten, OUS Ullevål. I tillegg hadde en av kommuneoverlegene innlegg med fokus på kommunalt arbeid med skrøpelighet sammen med spes klinisk spl fra USHT

Økt kunnskap og interesse for temaene har bidratt til utvikling gjennom kunnskap.  For eksempel sa én av fastlegene at hun hadde hatt bruk det hun hadde lært på første kursdag flere ganger allerede da hun kom til andre kursdag.

Erfaringer

Kursdagene var med 13 dagers mellomrom – på ulike ukedager. Kurset var fra kl 12-20, dette for at legene skulle kunne jobbe på formiddagen (spesielt viktig for fastlegene) . Det ble servert middag halvveis i kursdagen.

Kurset må søkes godkjent på forhånd som tellende kurs hos Legeforeningen. Viktig å vite for legene ved påmelding.

Det skal arrangeres flere kurs for å spre kunnskapen til hele kommunen.

Resultater

Kurset ble veldig vel mottatt av legene – temaer, lokalisering og tidspunkt. Lokalt kurs med temaer kommunehelsetjenesten står i daglig. Kollegial møteplass.

Det ble utdelt kursbevis til deltakerne

Samarbeidspartner

Kommuneoverlege Eidsberg kommune og USHT