Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom

Publisert 17. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Kompetanseutviklingsprogram for og med kommunene i Sør-Troms knyttet til forståelse og mestring av endret og utfordrende adferd hos personer med demenssykdom.

Prosjektleder: Marit Blekastad og Lisbeth Remlo Abelsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: Tilbys ved forespørsel
Ferdig: Eldre

Målet med prosjektet er å øke forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom for helsepersonell i deltakerkommunene, slik at personer med demenssykdom og deres pårørende opplever å bli møtt med verdighet.

Tiltak

USH Troms tilbyr i dette prosjektet et kompetansehevingsprogram til alle kommunene i Sør-Troms. Kompetansehevingen har en varighet på tre samlinger à 1 dag. Prosjektet er knyttet svært tett opp til den enkeltes daglige arbeid ved hjelp av vekslingen mellom teori, utprøving i egen praksis og refleksjon både rundt egne og de andre deltakernes opplevelser. Mellom samlingene arbeider de av deltakerne som kommunene har valgt ut som ressurspersoner med å kartlegge utfordrende atferd i egen praksis ved hjelp av kartleggingsskjemaene, og å prøve ut kunnskapene fra kurset i egen praksis.

Bakgrunn for prosjektet

Tre utviklingssentre har i perioden 2007-2010 vært Demensfyrtårn i Norge og har hatt ulike satsningsområder i forhold til Demensplan 2015.

Ett prosjekt i Demensfyrtårnet i Tromsø har vært arbeidet med forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom og/ eller alderspsykiatriske lidelser. Dette var utfordringer som ble etterspurt fra helsepersonell. Det ble derfor utarbeidet et kompetansehevingsprogram som tok utgangspunkt i tre forhold; kartlegging, holdningsarbeid og verbal og fysisk tilnærming til personer med demenssykdom.

Spredning

Det foretas underveis- og sluttevaluering i form tilbakemelding fra deltakerne i ressursgruppene. Ett av delmålene med prosjektet er at kommunene skal etablere egne demensnettverk i og mellom kommunene i etterkant av prosjektet.

Samarbeidspartnere

Ansatte i sykehjem, hjemmetjeneste og annet helsepersonell i Sør-Troms-kommunene: Bjarkøy, Harstad, Kvæfjord, Salangen og Skånland kommuner.