Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 872473132

Helse - og omsorgstjenester til den samiske befolkning

Publisert 30. juni 2020 | Oppdatert 30. juni 2020

Via ulike tiltak vil vi øke kulturforståelse og kunnskap hos helsepersonell som skal yte helse- og omsorgtjenester til personer med samisk kultur og bakgrunn.

Prosjektansvarlig: Birgitte Olsen
Prosjektleder: Birgitte Olsen
ProsjektlederX: Lisbeth Remlo
Tema: samisk - kulturforståelse - samisk matkultur - samisk språk
Fylke: Troms og Finnmark (Troms)
Status: Pågående
Periode: 2020-2023
Ferdig: 2023

Bakgrunn

USHT Troms har et tett samarbeid med USHT Samisk. Våre overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Váibmogiella/Hjertespråket – NOU 2016:18 - Samisk språkbruk i helse- og omsorgssektoren stadfester at samiske pasienter har rett på å få helse- og omsorgstjenester på sitt eget morsmål uansett hvor i landet de bor i. Dette er en pasientrettighet som må løftes høyt og etterleves på alle nivå i tjenesten. Det er også nødvendig med veiledning og kompetanseheving for helsepersonell i samisk kultur, kulturforståelse og hva det innebærer også for helse- og omsorgstjenestens oppgaver.

Hensikt/mål

Hensikten med satsningen er å øke kulturforståelsen og kunnskapen hos helsepersonell som skal yte helse- og omsorgtjenester til personer med samisk kultur og bakgrunn.

Tiltak

Satsningen innen dette området, vil starte i Kåfjord, men målet er en gradvis spredning til de øvrige kommunene i Nord- Troms. Kåfjord Kommune er en samisk språkforvaltningskommune der samisk og norsk språk skal være likestilt. Kommunen har også et aktivt forhold til den sjøsamiske kulturen, noe som vil være viktig å ta med inn i helsetjenesten.

For 2020 er det satt opp plan for følgende tiltak:

  • Etablere prosjektorganisasjon og styringssystem.
  • Etablere kontakt med samarbeidspartnere
  • Arrangere «Samisk språk og kulturforståelsesdager» for alle interessenter.
  • Undervisning til ansatte i bruk av Samisk Kulturveileder
  • Ta i bruk lommeparlør
  • Fokusere på samisk mat og matkultur
  • Starte informasjonsspredning i nærområdet med blant annet innlegg på pensjonistforening, helselag, og på servicekontor o.l.

For å koordinere satsningen opp mot bl.a tjenestens daglige drift, vil det bli utarbeidet en mer detaljert handlingsplan og et årshjul for aktiviteter basert på årstidene og deres betydning i den sjøsamiske tradisjonen.