Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Opplæringspakke lindrende behandling

Publisert 04. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Digital opplæringspakke i  lindrende behandling og omsorg ved livets slutt er et kompetansehevende tiltak som retter seg mot helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse i helse- og omsorgstjenesten.

Prosjektansvarlig:

USHT Nordland har hovedansvar for gjennomføring av spredning av opplæringspakken i samarbeid med fagutviklingssykepleier innen Kreft og palliasjon i Vestvågøy kommune, Lone Skjerpeng.

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Troms

Prosjektleder: Marion Knutsen: Marion.knutsen@vestvagoy.kommune.no, Eva-Alice Slettevoll: eva-alice.slettevoll@vefsn.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Pågående
Periode: 2018 ->
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og omsorg har over lengre tid vært et stort satsningsområde i Norge. Selv om det har vist seg at ulike kompetansehevende tiltak har ført til kompetanseheving på arbeidsplassen, er det fortsatt viktig å utvikle kompetansen innen fagfeltet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Mål

USHT Nordland bidrar til spredning og implementering av opplæringspakken til alle kommunene i Nordland innen utgangen av 2019

Metode / tiltak

  • Det avholdes informasjonsmøter med ledere og kreftsykepleiere i de regionene opplæringspakken tilbys
  • Det rekrutteres mentorer og deltakere fra til sammen 16 kommuner
  • Gjennomføring av opplæring for mentorer
  • Gjennomføring av oppstartssamling
  • Oppretting av regionvise nettverk for mentorer for kontakt og veiledning
  • Gjennomføring av et veiledningsmøte for mentorer underveis i deres gjennomføring av opplæringspakken

Det vil gjennomføres evaluering etter endt opplæring.

Verktøy og materiell

Læringsmaterialet består av:

  1. En digital utgave i læringsplattformen Fronter. Den digitale utgaven inkluderer tekst, bilder, filmer, lenker, interaktive tester og kildeliste
  2. Studiehefter. Dette er en papirutgave som inneholder tekst om grunnleggende kunnskaper i lindrende behandling og omsorg med bilder, lenker og kildeliste   

Erfaringer

I veiledningsmøte for mentorer underveis planlegger vi å gi god informasjon når det gjelder videre arbeid med implementering i egen kommune. Informasjon om søknad på tilskudd til finasiering av kompetansehevende tiltak knyttet til lindrende behandling.

Samarbeidspartnere

Kreftsykepleiere og ressurssykepleiere innen kreft i deltakerkommunene