Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Personsentrert omsorg til personer med demens

Publisert 21. mai 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som må implementeres som et verdigrunnlag i organisasjoner som skal gi et omsorgstilbud til personer med demens. Den personsentrerte tilnærmingen bør være utgangspunktet for miljøbehandlingen, slik at miljøtiltak rettet mot enkeltpersoner og grupper som er tilpasset deltakerne.

Prosjektansvarlig:

USTH Troms

Prosjektleder: usht@tromso.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: Kontinuerlig
Ferdig: Eldre

Mål

At helsepersonell som har kontakt med personer med demens og deres pårørende har kunnskap om personsentrert omsorg og behandling, samt basiskunnskap om demenssykdommer, for å kunne gi den beste helsehjelpen.

Metode / tiltak

USHT Troms har valgt VIPS-praksismodell som utgangspunkt for arbeidet med personsentrert omsorg. Begrunnelse for dette er å følge anbefalinger i «Nasjonal faglig retningslinje for demens» og å bruke gode nasjonale modeller for personsentrert omsorg for personer med demens.

USHT Troms har per oktober 2018 betalt for sertifisering av kursholdere i VPM (i regi av Aldring og helse) i 5 kommuner i Troms til sammen 18 personer i Troms. Det er mulig for flere kommuner i Troms å søke midler til denne sertifiseringen fra USHT Troms

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

USHT Troms har også utdannet 2 kursholdere som kan hjelpe til med å gjennomføre to dagers basiskurs etter forespørsel fra ledere  i den kommunale helse og omsorgstjenerester i Troms.