Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Regionalt kompetansesamarbeid-ReKs: Helse og omsorg i Gjøvikregionen

Publisert 01. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

ReKs er et samarbeid mellom de 5 kommunene i Gjøvikregionen om kompetanseheving i helse og omsorg.

Prosjektansvarlig:

USHT i Oppland ved leder Målfrid Schiager er administrativ leder for koordinatorstillingen i ReKs.
USHT er en stor del av det regionale samarbeidet i forhold til kompetansedeling/heving. ReKs er en viktig del for USHT i forhold til implementering og videreføring av det arbeidet som gjøres i prosjektene.

Koordinator for samarbeidet: Mari Aasen, mari.aasen@gjovik.kommune.no

Finansieringskilde: Finansieres av de 5 kommunene etter en fordelingsnøkkel basert på innbyggertallet i kommunene ved årets begynnelse.

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Pågående
Periode: Dette er i drift, og er under utvikling
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

  • Samordning av tiltak rettet mot kompetanseutvikling på helse og omsorgsområdene der hvor det er felles utfordringer
  • Redusere sårbarhet i den enkelte kommune
  • Utnytte kompetanse på tvers av kommuner
  • Utnytte ressurser bedre, bl. a ved samordning av kurs, samordne arbeidsoppgaver, bistå i arbeidet med kompetanseplanlegging i hver kommune
  • Fremstå som samlet region i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten
  • Utvikle nye måter for kompetansedeling og utvikling (bruk av elektroniske verktøy)

Hovedmål

Målet for ReKs er å gi ansatte gode arenaer for kompetanseheving, slik at vi er godt forberedt til å møte utfordringer vi står ovenfor på ulike nivåer i helsevesenet.
Målet er også at pasienter og bruker opplever god faglig kvalitet på tjenestene de mottar fra oss i helse og omsorg i Gjøvikregionen.

Metode / tiltak

Kompetansekartlegging og planlegging i kommunene
Kurs og opplæring av ansatte på bakgrunn av behov og nasjonale føringer

Erfaringer

Hvilke erfaringer kan andre kommuner kan ha nytte av?

Samarbeid gir faglige større spillerom, og stordrift gir økonomiske gevinster.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Organisering og strategien finnes på hjemmesiden til ReKs.

Pr. i dag – resultater

Deltakelse siste 2 år på ReKs – arrangement
Ca. 80 arrangement pr. år.

Kommuner Totalt antall ansatte i HO (ca. i 2107) Antall som har deltatt på ReKs arrangement i 2017 Antall som har deltatt på ReKs arrangement i 2018
Gjøvik kommune 1933 1070 981
Nordre Land kommune 556 202 203
Østre Toten kommune 867 433 371
Søndre Land kommune Ca. 300 299 344
Vestre Toten kommune Ca. 600 372 428
Totalt 4250 2376 2327

Samarbeidspartnere

USHT i Oppland og Hedmark, Fylkesmannen i Innlandet, NTNU, SI Innlandet, Unicare Steffensrud og andre.