Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 950649706

Utvikling av e-læringsprogram om fallforebyggende trening og fysisk aktivitet

Publisert 03. juni 2019 | Oppdatert 22. oktober 2020

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle et e-læringsprogram for å styrke kompetansen knyttet til fallforebyggende trening i kommunene, i treningssenterbransjen og på institusjon/sykehjem.  Arbeidet er i en oppstartsfase og flere Utviklingssentre sammen med NTNU Trondheim og OsloMET deltar i ressursgruppen. Kurskonseptet har som mål å bli ferdigstilt i løpet av 2019.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Prosjektleder: Wenche Charlotte Hansen: wenche.charlotte.hansen@io.kommune.no
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: November 2018 – desember 2019
Ferdig: 2019

Forskning viser hvordan kunnskap om fallforebyggende arbeid bidrar til bedre livskvalitet og helse overfor risikopersoner. Dette synliggjøres også gjennom kvalitetsreformen «Leve hele livet» som oppmuntrer til mer fysisk aktivitet i hverdagen. Å styrke helsepersonells kompetanse ses som nødvendig for å lykkes.

Mål

E-læringsprogrammet vil være delt opp i tre deler og rette seg mot ansatte på institusjon, i kommunene og treningsbransjen. Modulen i e-læringsprogrammet knyttet til sykehjem vil i tillegg til fallforebyggende trening omhandle generell fysisk aktivitet i hverdagen på institusjon.

Tiltak og gjennomføring

Oppdraget med utvikling av kurskonseptet startet med workshops i Oslo. Utviklingen av e-læringskurset organiseres av firmaet PLOTT. De har utarbeidet en fremdriftsplan med en tidsplan og oppgavefordeling om innspill og work-shops med fokus på å utvikle læringsmål, manus og kommunikasjonsplan.

Produkt

E-læringskurs om fallforebygging og fysisk aktivitet:
https://www.basis-fallforebygging.no/

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet, PLOTT, flere Utviklingssentre, NTNU Trondheim, OsloMET