Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Nettverk for Kunnskapsbasert praksis i Oslo og Viken (Akershus)

Publisert 27. oktober 2020 | Oppdatert 27. oktober 2020

Samarbeid og felles inspirasjon og støtte til å være pådrivere for implementering av kunnskapsbasert praksis.

Prosjektansvarlig:

USHT Viken (Akershus)

Kontaktperson USHT: Hege Berntzen, hbz@lorenskog.kommune.no

Tema: Nettverk, kunnskapsbasert praksis
Fylke: Viken
Status: Pågående

Bakgrunn

Bakgrunn for etablering av nettverket var et behov for et bredere tverrfaglig samarbeid om utvikling av en kunnskapsbasert praksis i de ulike deler av helse- og omsorgstjenestene og utdanningsinstitusjonene.

Mål

Målet med nettverksarbeidet er å understøtte og fasilitere samarbeid om kompetansebygging, prosjekter og erfaringsdeling og gjennom dette inspirere og støtte hverandre til å være pådrivere for implementering av kunnskapsbasert praksis.

Metode og tiltak

  • Erfaringskonferanser med åpen, bred deltakelse fra alle deler av tjenestene
  • Erfaringsdeling mellom nettverksdeltakere for gjensidig veiledning og læring
  • Seminarer/temamøter for nettverksdeltakere
  • Prosjektsamarbeid

Hvordan har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Nettverket har siden 2013 arrangert årlige erfaringskonferanser innenfor tematikken Kunnskapsbasert praksis. Konferansene har deltakere og presentasjoner fra kommunehelsetjeneste, helseforetak, høgskoler og forskningsmiljøer.

Deltakere i nettverket skrev i 2017 en kronikk som ble publisert på www.dagensmedisin.no.

Samarbeidspartnere

USHT Oslo,  OsloMet, Ahus, Vestre Viken, OUS.