Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Jobbvinner – de beste til våre nærmeste!

Publisert 03. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Hvordan få sykepleiere og helsefagarbeidere til å velge kommunen som arbeidsplass – og bli der? Jobbvinner i Østfold har i samarbeid med kommunene valgt Utviklingsverksted som metode.

Prosjektansvarlig:

Prosjektleder: USHT Østfold
Kontaktperson: Bente Skauge, bente.skauge@eidsberg.kommune.no

Prosjekteier: KS
Samarbeidspartnere: Delta, Fagforbundet, NSF, Helsedirektoratet

Finansiseringskilde: KS og USHT Østfold

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: Mai 2018 – desember 2019
Ferdig: Eldre

Utviklingsverkstedet sees som en god arena for å fremme tiltak som skal bidra til å rekruttere og beholde helsefagarbeidere og sykepleiere i kommunene i Østfold.

Bakgrunn

For å tiltrekke seg søkere, være en attraktiv arbeidsplass og fremstå som troverdige aktører, ser vi Utviklingsverksted som en god metode for at kommunene skal kunne implementere systematiske og målrettede tiltak for å redusere omfanget av disse utfordringene. 

Intensjonen med arbeidet i Østfold er at deltakende kommuner gjennom Utviklingsverksted som metode, skal kunne etablere mål og gjennomføre tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere i helse- og omsorgstjenestene i Østfold.

Mål

Hovedmålet med dette arbeidet er at kommunene i Østfold skal fremstå som attraktive arbeidsplasser, samhandle med høgskolen om å utvikle gode læringsarenaer for sykepleierstudenter, helsefaglærlinger, helsefagarbeidere og sykepleiere. I tillegg skal kommunene tiltrekke seg, utvikle og beholde faglig kompetanse. Et felles samarbeid om praksisoppfølging mellom kommuner og utdanningsinstitusjonene.

Metode og tiltak

Utviklingsverksted fungerer som et læringsnettverk og vil vare i en periode over to år hvor teamene møtes til 6 samlinger. På samlingene presenteres aktuelt tema, og mellom hver samling jobber teamene med å implementere og tilpasse eget utviklingsarbeid i virksomheten.  

2019

Hovedaktivitet

Gjennomføring 3. samling i Utviklingsverksted, 12. februar
«Utdanningskvalitet og kompetanseutvikling»

Gjennomføring 4. samling, Utviklingsverksted mai 2019

Gjennomføring 5. samling, Utviklingsverksted september 2019

Gjennomføring 6. samling, Utviklingsverksted desember 2019

Utviklingsverkstedet har bidratt til at den enkelte arbeidsplass har jobbet mer målrettet og systematisk i arbeidet med å rekruttere og beholde kompetanse.

I Østfold er Jobbvinner et samarbeide mellom KS og USHT, som er en styrke når det gjelder overføringsverdien av gode tiltak som kommunene utarbeider i prosjektperioden.

Samarbeidspartnere

KS, Høgskolen i Østfold