Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Læringsnettverk i ledelse av pasient- og brukersikkerhet

Publisert 01. oktober 2020 | Oppdatert 01. oktober 2020

Utviklingssentrene i Trøndelag arrangerer, sammen med Fylkesmannen og KS, Læringsnettverket "Ledelse av pasient- og brukersikkerhet", med oppstart i januar 2021. Målgruppen er ledere og deltakerne vil få opplæring i forbedringsarbeid og bruk av verktøyet «snakk om forbedring».

Prosjektansvarlig: USHT Trøndelag
Prosjektleder: Vibeke Berg Forås
ProsjektlederX: Kaja Hovde Bye
Tema: Lederutvikling
Fylke: Trøndelag
Status: Under planlegging
Periode: Januar 2021
Ferdig: 2021

«Å bygge en kultur, sikre kompetanse og utvikle systemer som understøtter en helse- og omsorgstjeneste der kvaliteten på våre tjenester gjenspeiler seg i alt vi gjør» 

Helsevesenet er komplekst og består av mange risikoområder hvor sjansen for svikt kan forekomme​. Vi vet at det er systemet som svikter og at det nødvendigvis ikke er medarbeiderne/lederne som har dårlige evner eller dømmekraft. 

Ledelse er viktig for å komme i mål med pasientsikkerhetsarbeidet​. Målet med læringsnettverket er å gi kommunale helseledere kompetanse på hva som kreves for å jobbe med pasient- og brukersikkerhet ved å introdusere verktøyet "snakk om forbedring". I tillegg vil læringsnettverket ha fokus på endring og motstand og hvordan utvikle lærende organisasjoner.

Læringsnettverket blir heldigitalt og det legges opp til tre samlinger med oppstart i januar 2021.