Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid – Frie midler

Publisert 21. mai 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Helsepersonell får kunnskap om prosjektorientert arbeid ved at de selv beskriver problemstillinger og gjennomfører prosjekt relatert til egen praksis.

Prosjektansvarlig:

USHT Troms

Prosjektleder: Toril Bülow toril.bulow@tromso.kommune.no og May Iren Bendiksen may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: Start 2000-2020
Ferdig: 2020

Helsepersonell har mange ideer og tanker om forbedring og utvikling av eget fagområde i praksis, men har mindre erfaring med å jobbe systematisk med forbedringsarbeid. Dette er bakgrunnen for at USHT Troms tilbyr opplæring i praktisk prosjektarbeid.

Fremmer faglig utvikling

Prosjektene fremmer faglig utvikling og bidrar til økt kvalitet på tilbudet til brukere i den kommunale omsorgstjenesten i Troms.

Helsepersonell blir inspirert til å søke og gjennomføre større prosjekt ut fra lokale behov og nasjonale føringer.

Hensikten er dyktiggjøre og stimulere alle kategorier av helsepersonell til å bli i stand til å gjennomføre prosjekter på eget arbeidssted. Helsepersonell skal få kunnskap om prosjektorientert arbeid ved at de selv beskriver problemstillinger og gjennomfører prosjekt relatert til egen praksis.

Slik søker du

Helsepersonell i Troms kan årlig søke USHT Troms om økonomisk støtte til mindre fag- og utviklingsprosjekt, tidligere kalt Frie midler. Prosjektene skal være i tråd med mål og satsningsområder for USHT Troms. Søknadsfrist 15. november. Prosjektene gjennomføres i løpet av påfølgende kalenderår.

Prosjektopplæringen

Det gis prosjektopplæring i form av tre dagskurs som fokuserer på ulike deler av temaet prosjektjobbing:

  • Åpen kursdag om prosjektorientert arbeid inkludert opplæring i hvordan utarbeide en prosjektsøknad. Tema Fra ide til prosjekt,
  • Etablerer læringsnettverk med to seminardager. Tema dag 1: Fra planlegging til gjennomføring Tema dag 2: Fra avslutning til implementering.
  • Prosjektgruppene gjennomfører prosjekt på eget arbeidssted.
  • USHT tilbyr råd og veiledning i hele prosjektperioden
  • USHT stimulerer til publisering og spredning av prosjektet på eget arbeidssted og på Vintelys- og Vårkonferansen og andre aktuelle arenaer

Frie midler har eksistert i 18 år og i denne perioden har rundt 190 prosjekt fått tildelt midler. USHT vil i 2017 lage en oversikt over en del av disse prosjektene som inspirasjon og kunnskapsspredning til alle deler av landet.

Se vedlegg for "Metodebok: Prosjektarbeid i teori og praksis- FRIE MIDLER", samt søknadskriterier og søknadskjema.

Samarbeidspartnere

Senter for omsorgsforskning nord, Fylkesmannen i Troms