Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Pasientsikkerhet – arrangere læringsnettverk

Publisert 25. juli 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT tilbyr læringsnettverk innenfor innsatsområdene utviklet av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

Prosjektansvarlig:

USHT Hedmark

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Innlandet

Prosjektleder: Bente Ødegård Kjøs, bente.kjos@hamar.kommune.no Marit Toverud, marit.toverud@hamar.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Pågående
Periode: 2017 - 2020
Ferdig: 2020

Et av satsingsområdene til USHT er kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Senteret har tilbudt læringsnettverk innenfor ulike innsatsområder siden 2013. Alle kommuner i Hedmark har vært med på ett eller flere læringsnettverk.

Mål

Arrangere læringsnettverk for kommunene i Hedmark slik at ansatte får økt kompetanse innenfor innsatsområdets fagområde, forbedringsarbeid og dokumentasjon. Redusere skader hos tjenestemottakere som bor i sykehjem og og hjemmeboende.

Metode / tiltak

Fra mars 2019 arrangerer USHT Hedmark og Oppland felles læringsnettverk i pasientsikkerhet. Samlingene foregår på Honne kurs og konferansesenter, Biri.

USHT i Hedmark og Oppland arrangerer en uforpliktende informasjonsdag for ledere i helse og omsorg i november 2019. Nytt læringsnettverk starter i januar 2020, både for kliniske innsatsområder og «Ledelse av pasientsikkerhet». Læringsnettverket varer i 9 måneder.

Teamene har mulighet til å følge samlingene via videokonferanse og får mellom samlingene tilbud om veiledning fra USHT. 

Olrud_klippet.jpg

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Deltagerne får kunnskap og erfaring med å gjennomføre forbedringsarbeid i praksis.

Innsatsområdene bygger på forskningsbasert kunnskap. Deltagerne må tilegne seg litteratur, og de får erfaring med å skaffe aktuell og ny litteratur på området.

Flere av kommunene som deltar har forbedret tjenesten ved å utvikle rutiner og prosedyrer innenfor aktuelt innsatsområde.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi erfarer at forberedelser i kommunene, før læringsnettverket starter, er mangelfull. Videre ser vi at hvem som skal delta i teamene og lederforankring er en utfordring.

Når teamene har startet opp så er både tid til arbeidet og teamenes rolle i forbedringsarbeidet ikke tydelig nok kommunisert internt i kommunene.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Pasientsikkerhet er tema på leder- og avdelingsmøter.

Informasjonsskriv til fastleger og sykehjemsleger.

Resultater

Økt kompetanse innenfor temaene i innsatsområdene, forbedringsarbeid og målinger.

Videreutvikling av rutiner og prosedyrer i flere av kommunene.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Innlandet

USHT Oppland