Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Prosjekt Stimuli - personsentrert omsorg på sykehjem

Publisert 17. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Læringsnettverk for ansatte på sykehjem hvor personsentrert omsorg, livshistorie, individuell aktivitetsplan og samarbeid med påførende vektlegges.

Prosjektleder: Kirsti Hagen kirsti.hagen@tromso.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: Tilbys ved forespørsel
Ferdig: Eldre

Foto: Lisbeth Remlo

  • Personsentrert omsorg skal være synlig gjennom personalets daglige omgang med pasient og pårørende.
  • Livshistorien og en individuell aktivitetsplan skal være beskrevet i pasientens journal.
  • Pårørende og frivillige skal trekkes aktivt inn i hverdagen på sykehjem

Bakgrunn

Startet som et prosjekt i Demensfyrtårnet. En pårørende på Sør-Tromsøya sykehjem i Tromsø utfordret Utviklingssenteret til å delta i det som ble kalt Prosjekt Stimuli.

Mål og hensikt

Kompetanseprogrammet skal bidra til forståelse for den gamle personen slik at aktivitetene blir tilrettelagt for den enkelte. Dermed kan aktiviteter bli mer enn et tidsfordriv og underholdning.

Tiltak og gjennomføring

Kompetanseprogrammet ble gjennomført som et læringsnettverk med tre samlinger der det ble lagt vekt på tre forhold:

  • Hva er personsentrert omsorg? Om kunnskap og forståelse for pasienten sin situasjon og livshistorie.
  • Kommunikasjon. Hvordan møter vi pasienten i den daglige omsorgen?
  • Pårørendearbeid. Samarbeid og ressurser i kontakt med pasientens nærmeste.

Resultater

Større fokus på hva personsentrert omsorg vil si i praksis. Oppfordring til å videreføre arbeidet ved å delta på kurs i VIPS praksismodell.

Samarbeidspartnere

UiT Norges arktiske universitet, studieretning helse- og omsorgstjenester til eldre, USHT Troms og Tromsø kommune.

Gjennomført i Tromsø og Kvæfjord kommune.