Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

TOFT Læringsnettverk «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand av pasienter og brukere i kommunale helsetjenester»

Publisert 10. september 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Et av satsningsområdene til USHT er kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Vi ønsker å tilby kommuner i Trøndelag deltakelse i læringsnettverk innenfor satsningsområdet «tidlig oppdagelse av forverret tilstand». Dette innebærer blant annet å øke observasjons- og handlingskompetansen hos ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Prosjektansvarlig:

USHT Trøndelag (Verdal) og USHT Trøndelag Åfjord

Kontaktpersoner:
Vibeke Berg Forås: Vibeke.berg.foras@verdal.kommune.no
May-Britt Strand: May-Britt.Ness.Strand@afjord.kommune.no

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Trøndelag

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Pågående
Periode: Januar 2019-November 2019
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Etter samhandlingsreformen har vi sett en forskyvning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette betyr at pasientene som enten bor hjemme eller i institusjon i kommunene er dårligere og har mer komplekse utfordringer. For å håndtere denne utfordringen er det behov for kompetanseheving hos ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester.

Mål

Å arrangere læringsnettverk for å gi økt observasjons- og handlingskompetanse hos ansatte ved bruk av ABCDE-prinsippet samt innføring av NEWS og ISBAR som systematiske beslutningsverktøy.

Metode / tiltak

Totalt ni Trønderske kommuner deltar med et forbedringsteam på fem personer i læringsnettverket.

Læringsnettverk som metode innebærer at deltagerne møtes til erfaringsutveksling. De lærer metoder for å jobbe mer systematisk og målrettet med forbedringsarbeid knyttet til innsatsområdene og vi har også hatt faglig påfyll innenfor satsningsområdet. Det er lagt opp til tre fysiske samlinger og et webinar.

Mellom samlingene skal teamene teste ut og implementere forbedringstiltakene i egen virksomhet/avdeling og ta med erfaringene sine tilbake inn i samlingene. Teamene har fått prosessveiledning underveis av ansatte i USHT.

Vi har gjennomført tre samlinger:

24. januar 2019 - Steinkjer

11. april 2019 - Namsos

27. august 2019 - Trondheim

Aktiviteten oppdateres med resultater ved avslutning av aktiviteten.

Illustrasjonsbilde viser deltakere fra følgende kommuner: 
Vikna, Fosnes, Høylandet, Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Orkdal og Frøya.