Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Leve hele livet

Publisert 06. november 2020 | Oppdatert 06. november 2020

Oppdraget fra Helsedirektoratet er å sørge for informasjon og veiledning til kommunene gjennom reformperioden. USHT Agder (øst) er en del av det regionale støtteapparatet i samarbeid med KS, Fylkesmannen i Agder og USHT Agder (vest).

Prosjektansvarlig: Sølvi J. Bryn
Prosjektleder: Silje Bjerkås
Tema: Forbedringsarbeid. Læringsnettverk. Kompetanseutvikling. Lederkompetanse
Fylke: Agder
Status: Pågående
Periode: 2019
Ferdig: 2024

Hva ønsker vi å oppnå?

  • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
  • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
  • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Innsatsområder

  1. Et aldersvennlig Norge
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltider
  4. Helsehjelp
  5. Sammenheng og overgang i tjenestene

Hva skal vi gjøre?

Delta i regionalt støtteapparat i samarbeid med KS, Fylkesmannen i Agder, brukerorganisasjoner, representanter fra eldreråd og USHT Agder (vest).

Gi informasjon til kommunene om bruk av www.ressursportal.no . Portalen inneholder informasjon for analyse og planlegging.

Undersøke behov og mulighet for å etablere nettverk for prosjektledere og koordinatorer med ansvar for Leve hele livet-reformen.

Bistå kommunene i å arrangere lokale og regionale dialogmøter.

Hva har vi gjort?

Utviklingssentrene i Agder har utarbeidet kartleggingsskjema som kommunene kan bruke til å kartlegge status i egen kommune innenfor reformens områder. Dette er gjort i samarbeid med Fylkesmannen, KS og flere kommuner i Agder.

Hensikten med kartleggingen er at kommunene tilegner seg kunnskap om hvilke områder det er behov for å jobbe mer med fremover for å sikre måloppnåelse på de fem innsatsområdene. Videre kan kartleggingen gi Utviklingssentrene og Agder som region en oversikt over hva det er behov for å satse på som helhet. Kartleggingen er frivillig og skjemaet er kun ment som et hjelpemiddel til kartlegging i egen kommune.

Videre spredning

Gjennom kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid får kommunen delt sine erfaringer om forbedringsarbeid. USHT Viken (Buskerud) deler erfaringer med andre USHT sentre gjennom felles samlinger og nettverk.

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Agder, KS Agder

Kontaktpersoner

Fylkesmannen i Agder
Seniorrådgiver Geir Evensen
Telefon 37 01 75 25

Seniorrådgiver Heidi Vige 
Telefon 370 17 568

KS Agder
Anne Charlotte Larsen 
Telefon 241 32 600

Brukerrepresentant
Solveig Nordqvist 

Brukerrepresentant
Stein Torgersen