Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Å bedre praksis for å ivareta åndelige behov hos pasienter i sykehjem

Publisert 29. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Fagheftet ”Mennesket lever ikke av brød alene”

Prosjektleder: Høgskolelektor Stig Bjørnar Sivertsen, Høgskolen i Nesna, sykepleieutdanningen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: 2012
Ferdig: 2012

Medarbeiderne ved sykehjemmene har større fokus på åndelig omsorg. Utgangspunktet er erkjennelse av og kjennskap til pasientens livshistorie. Åndelige behov kartlegges og pasientens livshistorie dokumenteres i større grad i sykepleiejournalen.

Bakgrunn for prosjektet

Utviklingssenter for sykehjem i Nordland har gjennom et fagutviklingsprosjekt fokusert på å bedre ivareta pasientenes åndelige behov. Sykepleiens målsetning er å ivareta pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, men vi har manglet en felles forståelse av hva åndelige behov egentlig er. Dette knyttes gjerne til religiøse verdier og har lett blitt overlatt til prester og representanter for trossamfunn.

Hensikt og mål

  • Å styrke medarbeidernes kompetanse innenfor åndelig omsorg med utgangspunkt i pasientens livshistorie
  • Starte en prosess der vi på en målrettet måte tar i bruk ny kunnskap på sykehjemmene våre
     

Tiltak

I løpet av prosjektperioden har vi hatt fagseminarer, personalmøter og skrivekurs. På hvert av sykehjemmene har det i tillegg vært gjennomført lokale prosjekter. Utarbeiding av faghefte som presenterer praktiske fagutviklingsprosjekter.

Gjennomføring og resultater

Medarbeiderne ved sykehjemmene har større fokus på åndelig omsorg. Utgangspunktet er erkjennelse av og kjennskap til pasientens livshistorie. Åndelige behov kartlegges i større grad, og pasientens livshistorie dokumenteres i større grad i sykepleiejournalen.

Spredning

  • Fagheftet distribueres til alle sykehjem, hjemmetjenester, utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere i Nordland, samt alle utviklingssentre i landet.
  • Foredrag på konferanser
     

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Nesna, Kirken den Norske, ansatte ved sykehjemmene i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna og 4. klasse ved Herøy skole.