Alle prosjekter

Tema

Psykisk utviklingshemming

Periode: juni 2019 – juni 2021 | Innlandet (Hedmark) | Pågående
Vi kan og vi gjør det! Kompetanseheving for ansatte og kvalitetsforbedring i tjenesten til mennesker med utviklingshemming

Styrke fagkompetanse hos ansatte innen tjenesten til mennesker med utviklingshemming, samt økt kompetanse om forbedringsarbeid ved å delta i utvikling og utprøving av kvalitetsforbedringsmodeller og læringsnettverk.

Periode: Mai 2019 - Juni 2020 | Hedmark | Pågående
Revidere og ferdigstille kartleggingsverktøyene SexKunn og KroppKunn

SexKunn og KroppKunn er kartleggingsverktøy som kartlegger hva mennesker med utviklingshemming kan om seksualitet, seksuelle følelser og det å sette grenser. Temaene som belyses er kropp, pubertet, hygiene, følelser, venner, kjærester, seksualitet og grenser.

Periode: 2015-2018. Avsluttes som prosjekt januar 2018. I drift i Verdal, spredning til andre kommuner. | Nord-Trøndelag | Pågående
Utviklingshemming og seksuell helse

Prosjektet har som mål å arbeide systematisk med kvalitetsarbeid i seksuell helse, for at mennesker med utviklingshemming skal kunne ivareta sin seksuelle helse og ha et godt seksualliv.

1