Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Live Music - notes on the vintage sheet

Aktiv omsorg - individuell velvære og aktivitet

Publisert 25. juni 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Hvordan kan vi endre hverdagens gjøremål slik at pasientene får en mer meningsfull hverdag?

Prosjektleder: Kari Sunnevåg
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Prosjektet fokuser på individuell velvære og aktivitet tilpasset den enkelte pasient. Musikkterapeut og aktivitør har en sentral rolle i prosjektet.

Vi har utviklet en modell med verktøy som kan anvendes som en del av den daglige omsorgen tilpasset den enkelte pasient. Målet med fagutviklingsprosjektet er å utvikle en enkel, praksisnær modell som bidrar til at pleiepersonalet fokuserer på kontinuitet i aktiv omsorg for pasientene. Trivselskontakter opprettes som bindeledd mellom musikkterapeut, aktivitør og avdeling. Disse kontaktene har en viktig pådriverrolle for elever og frivillige tilknyttet aktiv omsorg og bruk av velværevogn i pasientenes hverdag.

Heniskt og mål

 • Styrke ansattes kompetanse for å kunne tilby beboere i sykehjemmet meningsfylte hverdags- og velværeaktiviteter
 • Opprette trivselskontakter på avdelingene. Trivselskontaktene vil fungere som pådrivere for utarbeidelse av individuelle aktivitetsplaner
 • Trivselskontaktene vil bidra til at frivillige, VG1 og VG2 elever og ansatte har en kontaktperson på bogruppen som har ansvar for miljø og trivsel hos pasientene
 • Utvikle verktøy til idébank for aktiv omsorg som skal utvikles på dette nettstedet

 

Virkemidler som benyttes i prosjektet er musikk, velvære og delvis en videreføring fra prosjektet ”Sov Godt” fra 2011 (pdf), et utviklingsprosjekt ledet av høgskolelektor Jeanne Boge.

Tiltak

 • Konstituere tverrfaglig prosjektgruppe
 • Opprette trivselskontakter på avdelingene
 • Utarbeide og kartlegge bruk av verktøy
 • Arrangere fagdag
 • Implementering av intervensjonen
 • Før- og etterundersøkelse

Samarbeidspartnere

 • Bergen kommune, Løvåsen sykehjem
 • Fyllingsdalen videregående skole
 • Frivillige
 • USHT Hordaland

 

Prosjektet er finansiert med statlige midler.

Spredning