Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Aktivitet og sosial stimulering – etablering og bruk av aktivitetshage

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Opprettholdelse og vedlikehold av egne ressurser i forhold til fysisk og psykisk funksjon, samt deltakelse i sosiale aktiviteter.

Prosjektleder: Kristin Haarberg, enhetsleder Søbstad helsehus USHT
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2012
Ferdig: 2012

Finansiering

Trondheim kommune

Samarbeidspartnere

  • Søbstad helsehus, Utviklingssenter for sykehjem i Sør – Trøndelag
  • Trondheim eiendom, Stabsenheten for byutvikling, prosjektgruppa for oppgradering av uterom i bydelen Saupstad
  • Nærskoler og barnehager
  • Livsglede for eldre

 

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet ”aktivitetshage” ble startet 2009 og har til hensikt å gi beboerne ved helsehuset et tilbud som skal bidra til opprettholdelse og vedlikehold av egne ressurser i forhold til fysisk og psykisk funksjon, samt deltakelse i sosiale aktiviteter.

Hensikt og mål

Målet med dette prosjektet er: - å etablere en aktivitetshage som kan benyttes i terapeutisk sammenheng. - Aktivitet skal beskrives i beboernes tiltaksplan. - Legge til rette for deltakelse fra pårørende gjennom pårørendeforening og brukerråd - Heve kompetansen på bevegelsesstimulering - Etablere samarbeid på tvers av generasjoner – nærskoler, barnehager - Gjennom samarbeid med ”livsglede for eldre” sertifiseres som ”Livsgledesykehjem” - Legge til rette for bruk av hagen til studentprosjekt (helsefagene) og forskning knyttet til aktivitet på sykehjem

Tiltak

Etablering av aktivitetshage.

Gjennomføring

  • Prosjektgruppe etablert
  • Prosjektplan og plan for gjennomføring er beskrevet
  • Etablert samarbeid med aktuelle samarbeidsparter
  • Grunnarbeid gjennomføres 2011
  • Arbeidet med Sertifisering starter høsten 2011 i samarbeid med ”Livsglede for eldre”

Spredning

Det vil bli lagt opp til muntlig og skriftlig rapportering om erfaringer og resultater.